Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

V SA/Wa 2304/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

odwołanie zarzucając w nim m.in. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), polegającym na niezastosowaniu art. 47 ustawy...
z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Strona stwierdziła również, że zasady interpretacyjne postępowania podatkowego nakazują...

III SA/Wa 2564/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-13

wskazał art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wskazując, iż ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez pominięcie...
z opodatkowania przewidzianego ww. przepisie ustawy o podatku akcyzowym nie stanowi rażącego naruszenia prawa, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu odwoławczym Skarżący...

III SA/Gd 608/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna...
interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji w innej sprawie dotyczącej podobnego towaru nie wyczerpuje przesłanki rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gd 607/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

, że art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przewiduje, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji...

I SA/Go 486/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

grudnia 2006 r. wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to jest:, - art. 92 ust. 1 oraz art. 217...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3...

I SA/Go 503/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

. wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to jest:, - art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji...
zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji...

I SA/Go 740/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-16

. Nie przeprowadzenie postępowania dowodowego stanowi w tym przypadku rażące naruszenie prawa, którego dopuścił się organ I instancji podczas wydawania zaskarżonej decyzji. Jednocześnie...
powszechnie obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego w zw. z art. 87 Konstytucji RP., Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Go 1090/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

. wniosek, żądając, w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku (jak i później w odwołaniu) RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa...

I GSK 1788/11 - Wyrok NSA z 2013-03-27

, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy czynności postępowania organu podatkowego lub istota załatwienia sprawy są w swej...
Celnego II w W. z [...] marca 2007 r., W uzasadnieniu wniosku podał, że ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez pominięcie przy jej wydaniu z art...

I SA/Go 1091/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-10

r. wniosek, żądając w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreślała, powołując się na doktrynę, iż naruszenie prawa jest 'rażące', jeżeli czynność...
1   Następne >   +2   +5   +10   100