Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SAB/Ol 85/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

informacji publicznej 1) umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; 2) stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza...
, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, III. zasądzenia od organu na rzecz skarżących zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego...

II SAB/Sz 27/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w W. na rzecz...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3/ wymierzenie grzywny na podstawie art. 149 § 2 p.p.s.a. w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6...

II SAB/Sz 26/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu o udostępnienie informacji publicznej; II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala...
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SAB/Sz 53/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-17

,, - orzeczenie, że bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy...
postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Tym samym wobec braku podstaw do stwierdzenia wystąpienia bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania...

I SAB/Sz 11/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. zobowiązuje D. K. O. W. R. O. T. w K. do ponownej oceny formalnej wniosku A. K. z dnia [...] grudnia 2018 r., III. nakazuje...
obowiązków i braku woli załatwienia sprawy, które można rozpatrywać w kategoriach rażącego naruszenia prawa., Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne Sąd...

I SAB/Sz 10/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

. w K. dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. zobowiązuje D. K. O. W. R. O. T. w K. do ponownej oceny formalnej wniosku A. K...
znamiona rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Sądu sytuacja taka nie miała miejsca w kontrolowanej sprawie, gdyż zachowanie adresata wniosku nie miało cech oczywistego...

I SAB/Sz 12/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. zobowiązuje D. K. O. W. R. O. T. w K. do ponownej oceny formalnej wniosku A. K. z dnia [...] grudnia 2018 r., III. nakazuje...
., W tej sytuacji Sąd zobowiązany jest ocenić czy stwierdzona bezczynności nosi znamiona rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Sądu sytuacja taka nie miała miejsca w kontrolowanej sprawie...

II SAB/Sz 54/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-16

z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz...
, ani wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, o jakim mowa w art. 52 § 3 p.p.s.a. Ponadto do skargi na bezczynność nie mają zastosowania terminy do wniesienia skargi...