Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SAB/Bd 5/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-03-10

. w przedmiocie rozpoznania wniosku M. J. z dnia [...] listopada 2013 r., o którym mowa w pkt 1 wyroku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza od Dyrektora Aresztu...
z rażącym naruszeniem prawa. Przepis art. 149 P.p.s.a. w aktualnym brzmieniu zawiera normę, według której uwzględnienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie...

II SAB/Ol 141/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-10-27

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala wniosek o wymierzenie organowi grzywny. Z przekazanych akt sprawy wynika, że M. S...
, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) wymierzenie organowi grzywny w kwocie 200 zł;, 4) rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym;, 5) przyznanie...

II SAB/Sz 123/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-18

postępowanie w części dotyczącej pkt III wyżej wskazanego wniosku i w tym zakresie stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. R.P....
prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu...

II SAB/Op 97/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-30

) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, 3) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) zasądza od Dyrektora Zakładu Karnego w G...
postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Przedmiot postępowania w niniejszej sprawie stanowiła bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w G...

II SAB/Wa 240/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-26

publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala...
w pkt 2 wniosku z [...] stycznia 2016 r. informacji publicznej;, - stwierdzenie że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - wymierzenie organowi grzywny...

II SAB/Sz 126/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-10

R. P. z dnia [...] r. w terminie 14 dni od czasu otrzymania prawomocnego wyroku, II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Pismami...
z rażącym naruszeniem prawa gdyż, w ocenie Sądu, Dyrektor Aresztu Śledczego nie pozostawał w bezczynności procesowej gdyż odpowiedział pismem na wniosek skarżącego...

II SAB/Ol 19/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-07-27

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od organu na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
z rażącym naruszeniem prawa., Sąd administracyjny orzekając w sprawie dotyczącej skargi na bezczynność organu administracji publicznej na gruncie ustawy o dostępie...

II SAB/Sz 31/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-05-28

. stwierdza, że bezczynność Dyrektora [...] w K. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. oddala wniosek skarżącego o wymierzenie grzywny, IV. zasądza od Dyrektora...
do udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej;, - stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - orzeczenie wobec Dyrektora Aresztu...

II SAB/Ol 68/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-09

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; IV. nie przyznaje od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej...
informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a.;, 2. stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Ol 65/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-01-26

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. nie wymierza organowi grzywny; IV. oddala wniosek o przyznanie od organu na rzecz skarżącego sumy pieniężnej; V...
z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., W myśl art. 149 § 2 p.p.s.a., uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, Sąd może ponadto orzec z urzędu...
1   Następne >   +2   +5   10