Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

IV SA/Wr 681/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-07

- kwalifikują przedmiotową decyzję jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa., Badając decyzję Nr [...] z dnia [...] r., organ stwierdził, że została wydana z tą samą datą...
, co poprzedzająca ją decyzja Nr [...] w sprawie wstrzymania dodatku za mistrzowską klasę specjalisty wojskowego, co w jego opinii skutkowało rażącym naruszeniem przepisów prawa...

II SAB/Łd 125/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. na rzecz skarżącego M. M. kwotę 440 (czterysta...
. M. wniósł o zobowiązanie organu do udostępnienia informacji w terminie 14 dni i stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie...

II SAB/Łd 126/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-08-11

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w L. na rzecz skarżącego M. M. kwotę 340 (czterysta...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania., W motywach skargi jej autor wyjaśnił, iż pismem z dnia 17...

II SA/Bd 574/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-01

, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., W pierwszym przypadku chodzi o wydanie decyzji w sferze wolnej od reglamentacji...
'bez podstawy prawnej' lub 'z rażącym naruszeniem prawa' było szeroko wyjaśniane także literaturze przedmiotu (np. J. Borkowski: Nieważność decyzji administracyjnej Zachodnie...

II SA/Wa 902/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-17

)., W uzasadnieniu podano, iż decyzja o rozłożeniu na raty spłaty należności zasadnie została zakwestionowana w trybie stwierdzenia nieważności z uwagi na rażące naruszenie prawa...
. W. zarzucił powyższej decyzji rażące naruszenie prawa procesowego mające istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności art. 7, art. 77, art. 107 oraz art. 156 § 1 pkt...

II SA/Bd 575/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-08-08

została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., W pierwszym przypadku chodzi o wydanie decyzji w sferze wolnej od reglamentacji administracyjnoprawnej...
' lub 'z rażącym naruszeniem prawa' było szeroko wyjaśniane także literaturze przedmiotu (np. J. Borkowski: Nieważność decyzji administracyjnej Zachodnie Centrum Organizacji...

II SAB/Wa 444/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Pismem z dnia 19 lipca 2012 r. G. W. złożył skargę...
organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Analiza okoliczności przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza zestawienie daty wniosku oraz daty wydania decyzji, doprowadziła...

II SAB/Łd 205/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia pkt 4 wniosku z 9 kwietnia 2015 roku w części dotyczącej...
wniósł o zobowiązanie organu do udostępnienia informacji w terminie 14 dni i stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi...

II SA/Wa 1037/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

, Dowódca JW. [...] w [...] wskazał, że decyzja z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem narusza ona powołane powyżej...
jako rażącego naruszenia prawa. Ponadto skarżący podniósł, że przyjęcie zawyżonej wysokości dodatku wynikało z błędnej interpretacji przepisów w zakresie przyznawania dodatków...

II SAB/Łd 204/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-30

miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia pkt 4 wniosku z 9 kwietnia 2015 roku w części dotyczącej...
w terminie 14 dni i stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania., Skarżący...
1   Następne >   +2   +5   +10   21