Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów X

II SA/Wa 1777/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

z dnia [...] maja 2017 r. stoją przesłanki rażącego naruszenia prawa. Centralna Komisja miała ponownie rozpatrzyć wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji badając...
Komisja nie stwierdza zaistnienia przesłanek 'rażącego naruszenia prawa' (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.) i 'wadę decyzji powodującą jej nieważność z mocy prawa' (art. 156 § 1 pkt...

II SAB/Wa 581/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-27

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałym zakresie skargę oddala; 4. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz...
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm. - dalej: 'p.p.s.a.'), że bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3...

II SAB/Wa 201/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-05

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. w pozostałym zakresie oddala skargę, 4. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów...
za rażące naruszenie prawa. Jego zdaniem zakres żądanych informacji nie był szeroki i nie uzasadniał jakiegokolwiek opóźnienia w udostępnieniu informacji publicznej...

II SAB/Wa 465/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz skarżącego R. M...
i zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni. Domagał się stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenia organowi...

II SAB/Wa 85/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

w rozpoznaniu wniosku K. G. z dnia [...] sierpnia 2018 r., 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala skargę w pozostałym zakresie...
) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173) w związku z art 149 ustawy - Prawo...

II SAB/Wa 16/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-08

z rażącym naruszeniem prawa, 3. wymierza Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów grzywnę w wysokości 500 (słownie: pięćset) złotych, 4. zasądza od Centralnej Komisji...
czternastu dni od daty doręczenia akt organowi,, 2. orzeczenie, na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa...

II SAB/Wa 447/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-06

z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów grzywnę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych); 4. w pozostałym zakresie oddala...
dni,, 2. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności postępowania, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3. przyznał na jego rzecz sumę pieniężną,, 4...

II SAB/Wa 551/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-27

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz skarżącej...
[...] z [...] listopada 2017 r. nr [...]. Wskazała, że uchwała została obarczona wadą z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podała...

II SAB/Wa 705/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-29

z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na rzecz skarżącego J.W. kwotę 597 (pięćset...
, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3. na podstawie art. 154 § 7 P.p.s.a. o przyznanie od organu na rzecz skarżącego...

II SAB/Wa 7/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-24

rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 1. stwierdza, że bezczynność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2...
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wnosząc o załatwienie wniosku i orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wskazał...
1   Następne >   +2   +5   +10   21