Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OSK 481/16 - Wyrok NSA z 2016-04-21

, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 1), wymierzył Burmistrzowi grzywnę w kwocie 200 złotych (pkt 2), umorzył postępowanie sądowe w pozostałym...
żądanej informacji publicznej w terminie 14 dni od przekazania akt i stwierdzenia, że blisko czteromiesięczna bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II OSK 568/16 - Wyrok NSA z 2017-04-25

użytkowania nieruchomości, stwierdził, że:, - bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt I sentencji wyroku);, - umorzył postępowanie sądowe...
o wymierzenie organowi grzywny z racji rażącego naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę Burmistrz Gminy Krzeszowice wskazał na wydanie decyzji rozstrzygającej wniosek...

II SAB/Kr 155/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-19

miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz skarżących A. B. i D. B. kwotę 480,00 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem...
organowi grzywny z racji rażącego naruszenia prawa. Skarżący wnieśli także o zasądzenie kosztów, w tym należnego im zwrotu kosztów w sprawi zakończonej do sygn. II OZ 221/15...

II OSK 2535/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

prowadzenie postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył Burmistrzowi [...] grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych., Wyrok zapadł...
k.p.a. Wniosła o stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art...

II OSK 2537/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył Burmistrzowi C. grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych., Wyrok zapadł na tle...
o stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6...

II SAB/Łd 64/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-25

zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza organowi Burmistrzowi S. grzywnę...
spowodował udzielenie wnioskowanej informacji. Trzyletni okres milczenia organu - w ocenie skarżącego - ma charakter rażącego naruszenia prawa. Zdaniem T. M. grzywna...

II OSK 2522/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

[...], działka nr [...], stwierdził prowadzenie postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył Burmistrzowi Czyżewa grzywnę w kwocie 500 (pięćset...
przewlekle i niezałatwienie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Wniosła o wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6...

II SAB/Kr 159/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-14

prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy W. nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Burmistrza...
się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenia organowi grzywny w wysokości sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia...

II OSK 2521/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości określonej w art. 154 § 6 P.p.s.a. Nadto, skarżąca Spółka wniosła...
Administracyjny w Białymstoku stwierdził, że skarżąca Spółka zasadnie upatruje cech rażącego naruszenia prawa w przewlekłym postępowaniu Burmistrza Czyżewa. W ocenie Sądu...

II OSK 2536/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

prowadzenie postępowania w sprawie w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył Burmistrzowi C. grzywnę w kwocie 500 (pięćset) złotych., Wyrok zapadł na tle...
. 12 § 1 k.p.a. Wniosła o stwierdzenie, że niezałatwienie sprawy miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny w maksymalnej wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100