Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 36/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-05

jako podstawę żądania rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego (art. 247 § 1 pkt 3 op), z uwagi na zaniechanie przez organy podatkowe obowiązku podjęcia niezbędnych...
. Zdaniem Spółki, powyższe wyroki potwierdzają, że dokonując procesu subsumcji stanu faktycznego pod normy prawa materialnego organy podatkowe dopuściły się rażącego naruszenia...

I SA/Op 37/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-05

jako podstawę żądania rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego (art. 247 § 1 pkt 3 op), z uwagi na zaniechanie przez organy podatkowe obowiązku podjęcia...
w związku z zakwestionowaniem danych z ewidencji gruntów, a tym samym potwierdza wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa., - art. 122 i art. 187 § 1 op, poprzez wydanie...

I SA/Op 607/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-02-10

, że dla uchylenia postanowienia konieczne jest wykazanie rażącego naruszenia prawa, którego w zaskarżonym rozstrzygnięciu nie stwierdzono. W ocenie strony, jako rażącego...
to rażące naruszenie prawa polegało, a zatem uchybił art. 210 §1 pkt 6 O.p. oraz zasadom wyrażonym w art. 120, 121, 122, 124 O.p., Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia...

I SA/Op 251/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-01-26

'). Ponadto pełnomocnik wskazał, że decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa w wyniku błędu subsumpcji polegającym na wadliwym zastosowaniu przepisów prawa...
jest podstaw do stwierdzenia, iż jest ona obarczona wadą powodującą jej nieważność na mocy przepisu prawa lub że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Op 601/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-27

Urzędu Celnego w Opolu z dnia 20 lipca 2012 r. określającej kwotę opłaty paliwowej należnej za lipiec 2005 r. Jako podstawę wniosku podał rażące naruszenie prawa, a to: 1...
, że rażące naruszenie prawa stanowi wyraz ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa, co oznacza, że w świetle przedstawionych rozbieżności w wykładni przepisów...

I SA/Op 603/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-20

o wysokości zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę. W oparciu o powyższe organ stwierdził, że rażące naruszenie prawa stanowi wyraz ewidentnego i jasno...
kwalifikowanego stopnia naruszenia prawa. W orzecznictwie i doktrynie prezentowany jest bowiem pogląd, zgodnie z którym z rażącym naruszeniem prawa nie mamy do czynienia...

I SA/Op 602/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-20

Naczelnika Urzędu Celnego w Opolu z dnia 20 lipca 2012 r. określającej kwotę opłaty paliwowej należnej za wrzesień 2005 r. Jako podstawę wniosku podał rażące naruszenie prawa...
zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę. W oparciu o powyższe organ stwierdził, że rażące naruszenie prawa stanowi wyraz ewidentnego i jasno uchwytnego błędu...

I SA/Op 299/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-12

1 pkt 4 i 5 O.p., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a także wydanej wbrew złożonym w aktach rejestrowych spółki A Spółki z o.o. w K. danych, co oznacza rażące...
wniosku sprecyzowano, że decyzja ostateczna wydana została z rażącym naruszeniem prawa oraz zawiera wady powodujące jej nieważność na mocy innych, niż autonomiczne przepisy...

II SA/Op 603/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-26

przez pełnomocnika, wniosła o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Argumentowała, że Wójt pominął ją w postępowaniu...
., niewątpliwie stanowi wadę postępowania, nie jest to jednak rażące naruszenie prawa. Skierowanie decyzji do strony należy bowiem traktować jako taką sytuację, w której z danej...

II SAB/Op 41/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

się bezczynności, 3) stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4) wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu grzywnę w kwocie 500...
Kolegium, zarzucając rażące przekroczenie terminu do wydania decyzji, naruszenie zasady zaufania do organów administracji państwowej i konstytucyjnego prawa równości. Wyjaśnił...
1   Następne >   +2   +5   +10   100