Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ke 247/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

Skarbowej podniósł, że rażące naruszenie prawa jest z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa. Jeżeli zaś przepis dopuszcza rozbieżną...
jako 'rażące' naruszenie prawa. Z rażącym naruszeniem prawa mamy więc do czynienia wtedy, gdy uchybienie prawu ma charakter oczywisty, jasny i bezsporny, nie dopuszczający...

I SA/Ke 115/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-04-08

wymienia przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Podniósł, że jedną z nich jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
(pkt 2). Zdaniem Kolegium rażące naruszenie prawa nastąpi wtedy, gdy istnieje przepis prawny dający podstawę do wydania decyzji administracyjnej, a rozstrzygnięcie zawarte...

I SA/Ke 283/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-15

, że organ stwierdził nieważność decyzji Burmistrza [...] i Gminy C. w oparciu o przesłankę określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. rażącego naruszenia prawa...
. Kolegium wyjaśniło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' jest pojęciem nieostrym. Przytaczając stanowiska sądów administracyjnych z innych spraw, organ wyjaśnił...

I SA/Ke 284/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-15

, że organ stwierdził nieważność decyzji Burmistrza [...] i Gminy C. w oparciu o przesłankę określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. rażącego naruszenia prawa...
. Kolegium wyjaśniło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' jest pojęciem nieostrym. Przytaczając stanowiska sądów administracyjnych z innych spraw, organ wyjaśnił...

I SA/Ke 281/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-15

, że organ stwierdził nieważność decyzji Burmistrza [...] i Gminy C. w oparciu o przesłankę określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. rażącego naruszenia prawa...
. Kolegium wyjaśniło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' jest pojęciem nieostrym. Przytaczając stanowiska sądów administracyjnych z innych spraw, organ wyjaśnił...

I SA/Ke 282/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-15

, że organ stwierdził nieważność decyzji Burmistrza [...] i Gminy C. w oparciu o przesłankę określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, tj. rażącego naruszenia prawa...
. Kolegium wyjaśniło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' jest pojęciem nieostrym. Przytaczając stanowiska sądów administracyjnych z innych spraw, organ wyjaśnił...

I SA/Ke 18/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-27

organ podniósł, że spółka składając wniosek, zarzuciła decyzji Prezydenta Miasta K. rażące naruszenie prawa tj art. 1a ust.1 pkt. 3 oraz 5 ust 1pkt 2 lit. b ustawy z dnia...
od obowiązującej normy prawnej, przy czym wykładnia tej normy nie budzi wątpliwości. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z przepisem...

I SA/Ke 535/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-01-12

o stwierdzenie nieważności w/w decyzji podatnik jako powód nieważności wskazał, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem podatnika rażące naruszenie prawa...
, że w sprawie nie zaistniało rażące naruszenia prawa przepisów art. 28 i art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE poprzez opodatkowanie podatkiem VAT kwot przekazywanych podatnikowi...

I SA/Ke 319/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-30

nieważności decyzji. Jedną z nich jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2)., Organ ustalił, że wnioskiem z 26 listopada 2019 r. M. R...
badania technicznego pojazdu., Kolegium wyjaśniło. że rażące naruszenie prawa nastąpi wtedy, gdy istnieje przepis prawny dający podstawę do wydania decyzji...

II SA/Ke 738/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-02-03

, że wadliwość decyzji Prezydenta Miasta, wbrew ocenie Kolegium wyrażonej w decyzji z dnia [...] nie posiadała charakteru rażącego naruszenia prawa, a jedynie nosiła cechy...
naruszenia zwykłego. Z uwagi na powyższe w przekonaniu organu, decyzja SKO z dnia [...] podjęta została z rażącym naruszeniem prawa, gdyż samo nie zamieszczenie przez Prezydenta...
1   Następne >   +2   +5   +10   100