Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Go 486/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

grudnia 2006 r. wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to jest:, - art. 92 ust. 1 oraz art. 217...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3...

I SA/Go 503/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

. wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa, to jest:, - art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji...
zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji...

I SA/Go 740/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-16

. Nie przeprowadzenie postępowania dowodowego stanowi w tym przypadku rażące naruszenie prawa, którego dopuścił się organ I instancji podczas wydawania zaskarżonej decyzji. Jednocześnie...
powszechnie obowiązującego prawa, co stanowi rażące naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 262 Kodeksu celnego w zw. z art. 87 Konstytucji RP., Dyrektor Izby Celnej...

I SA/Go 1090/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-04

. wniosek, żądając, w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
samochodów zaklasyfikowanych do kodu SWW 1024., W uzasadnieniu wniosku (jak i później w odwołaniu) RP przedstawiła stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa...

I SA/Go 1091/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-10

r. wniosek, żądając w nim stwierdzenia nieważności wyżej wymienionej ostatecznej decyzji podatkowej, z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa...
naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreślała, powołując się na doktrynę, iż naruszenie prawa jest 'rażące', jeżeli czynność...

II SA/Go 40/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-09

ewidencyjnym [...] ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu WIOŚ wskazał, że podstawę prawną do wydania...
ta wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. niezgodnie z art. 13a ust. 1 wymienionej ustawy, który to w sposób wyraźny konstytuuje zakaz zbierania komunalnych osadów...

II SA/Go 657/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2023-01-26

została z naruszeniem przepisów o właściwości; 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej...
wskazał, że RDOŚ we wniosku inicjującym niniejsze postępowanie powołał się na przesłankę art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. rażące naruszenie prawa przy wydaniu decyzji...

I SA/Go 496/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreślała, powołując się na doktrynę, iż naruszenie prawa jest 'rażące', jeżeli czynność...
. Skarżąca wskazywała, że rażące naruszenie prawa podobnie definiują sądy administracyjne. Na poparcie cytowała m.in. wyrok NSA w sprawie o sygn. akt FSK 2294/04...

II SA/Go 127/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-04-21

jako: ustawa o świadczeniach) doprowadziło do rażącego naruszenia prawa i wydania decyzji bez odpowiedniej podstawy prawnej. Nadto strona powołując się na stanowisko...
zaskarżonej decyzji organ, powołując się na stanowisko sądów administracyjnych wyjaśnił, że naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jest rażące w przypadku...

II SA/Go 1090/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-01-27

zastosowanie art. 42d ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych doprowadziło do rażącego naruszenia prawa i wydania...
spełniona wynikająca z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. przesłanka rażącego (kwalifikowanego) naruszenia prawa. Wstępnym warunkiem uznania wystąpienia tej przesłanki...
1   Następne >   +2   +5   +10   100