Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bk 427/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-09-13

podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2014 r. z powodu wydania jej z rażącym naruszenia prawa procesowego., Dyrektor Izby Skarbowej w B...
z rażącym naruszeniem prawa., Nie zgadzając się z w/w rozstrzygnięciem, skarżąca Spółka wniosła odwołanie, w którym zarzuciła organowi naruszenie art. 247 § 1 pkt 3 ustawy...

II SA/Bk 279/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-09

: [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa w związku z tym, że pojazd marki P., nr nadwozia...
B., w przedmiocie rejestracji pojazdu marki P., nr nadwozia: [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej. Powołane powyżej przepisy prawa...

II SA/Bk 767/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
z dnia [...] sierpnia 2014 r. w części dotyczącej rozstrzygnięcia zawartego w punkcie I.4 decyzji i zarzucił w tym zakresie rażące naruszenie prawa tj. przepisu art. 10 ust...

II SA/Bk 765/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
Kodeksu postępowania administracyjnego, wniósł sprzeciw od decyzji z dnia [...] lipca 2014 r. i zarzucił temu rozstrzygnięciu rażące naruszenie prawa tj. przepisu art...

II SA/Bk 766/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
i zarzucił w tym zakresie rażące naruszenie prawa tj. przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz...

II SA/Bk 768/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-23

, która wprowadza jasny, obowiązujący de facto mocą autorytetu sposób rozumienia określonego przepisu - to aby uchronić się przed zarzutem rażącego naruszenia prawa polegającym...
zawartego w punkcie I.4 decyzji i zarzucił w tym zakresie rażące naruszenie prawa tj. przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych...

I SA/Bk 659/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-02

pieniężnego na 2016 rok od nieruchomości położonej w miejscowości M. uznając, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskazano, że naruszenie to polegało...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem organu, naruszenie to dotyczyło przepisów art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

II SA/Bk 791/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-01-20

postanowieniem. Jego zdaniem uzupełnienie braków merytorycznych ostatecznej decyzji administracyjnej postanowieniem czyni taką decyzję dotkniętą wadą rażącego naruszenia prawa...
przed Burmistrzem W. i wydana w nim decyzja nie może być uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa, nawet jeśli doszłoby do sporu interpretacyjnego co do elementów decyzji...

I SA/Bk 600/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-11

tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik strony wskazał, że z § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 marca 2002 r...
z rażącym naruszeniem prawa, gdyż w stanie prawnym istniejącym w 2002 r., nie istniała możliwość wielokrotnego opodatkowania tych samych wyrobów podatkiem akcyzowym...

II SA/Bk 797/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-12-06

i wywłaszczaniu nieruchomości. We wniosku podniesiono również, że nie została przeprowadzona rozprawa odszkodowawcza. Nadto podano, że rażącym naruszeniem prawa jest wydanie...
Kolegium, nie stanowi rażącego naruszenia prawa ustalenie w ww. decyzji wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod budowę ulic, które przeszły z mocy prawa na rzecz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100