Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 2455/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

o likwidacji szkoły z dnia 26 marca 2002 r. było naruszenie prawa wstępu na obrady Rady Gminy, a podnoszone w poprzedniej skardze zarzuty były bezzasadne, to podejmując...
ponownie uchwałę 'procedury sanacyjnej wystarczyło tylko zapewnienie prawa wstępu na obrady Rady Gminy w trakcie podejmowania uchwały o likwidacji szkoły'. Wymóg ten został...