Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 2288/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-11

organizacyjne /Dz.U. nr 129 poz. 858/. Okoliczności te wskazują, że rejestracji pojazdu dokonano z rażącym naruszeniem prawa., Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożył...
na treść świadectwa homologacji, nie może też odmiennie określać typu pojazdu. Rejestracji pojazdu dokonano z rażącym naruszeniem art. 68 ust. 9 i art. 72 ust. 1 pkt 3...