Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 439/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./., Skargę kasacyjną oparto na zarzucie rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego tj. art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22...
ust. 3 w związku z art. 51 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Skarga kasacyjna zarzuca:, 1/ naruszenie prawa materialnego przez błędną...