Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 4/94 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-10-13

na wydanie jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, powinny być brane pod uwagę także skutki społeczno-ekonomiczne będące następstwem stwierdzenia nieważności...
decyzji administracyjnej, wydanej na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, ze względu na wydanie jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, powinny...

III ZP 30/98 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1998-11-19

w Warszawie w wyroku z dnia 9 grudnia 1997 r. (...) z rażącym naruszeniem prawa 'podtrzymał' restrykcyjną dla podatników interpretację. Wnioskodawca uznał, że niezależnie...
Niewłaściwe stosowanie przepisu prawa administracyjnego, w praktyce organów administracji publicznej nie stanowi wystarczającej przyczyny podjęcia przez Sąd Najwyższy...

OSA 2/02 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

jedynie na istnienie interesu faktycznego. Spółdzielnia nie wykazała również, że zaskarżone zarządzenie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Zarzuty naruszenia...
. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, podobnie jak wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przewidziane w art. 34 ust. 3 ustawy o NSA, są surogatami środków odwoławczych...

OSA 1/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wniosek o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji z dnia 3 lutego 1993 r., zarzucając wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa...
Rejonowego w W. z dnia 3 lutego 1993 r. (...) w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w W. przy ul. Cz. 21/23, między Samorządowym Kolegium...