Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSK 355/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-18

wykładnię, czy też o niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego. W uzasadnieniu skargi (...) podano jedynie, że Sąd rażąco naruszył prawo, nie wyjaśniając na czym to rażące...
mu naruszenie prawa materialnego, tj. art. 27c ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazując na powyższą podstawę pełnomocnik...