Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

U 15/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

. 46 ust. 1 ustawy o łączności, przez co naruszają także konstytucyjną zasadę działania organów administracji państwowej na podstawie przepisów prawa /art. 8 ust. 2...
Konstytucji PRL/, a także ścisłego przestrzegania prawa przez organy państwowe /art. 8 ust. 3 Konstytucji PRL/. W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis zawarty...