Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wr 3191-3196/02 - Wyrok NSA z 2004-10-14

1. Zaprzeczeniem prawidłowego 'załatwienia sprawy co do jej istoty' i rażącym naruszeniem prawa jest nałożenie na obywatela podatku w sytuacji, gdy nie ciąży...
w tym orzecznictwie jest na tyle wadliwy, iż jego przyjęcie przez organ podatkowy stanowi rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 247 par. 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Wr 3418/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją...
podjętą na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył...

I SA/Wr 3417/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

zauważył, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją...
podjętą na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył...

I SA/Wr 3415/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją podjętą...
na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył wybrane...

I SA/Wr 3419/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją podjętą...
na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył wybrane tezy...

I SA/Wr 3416/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

, iż strona we wniosku wskazała, jako podstawę prawna stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z decyzją podjętą...
na podstawie przepisu budzącego wątpliwości interpretacyjne, co zdaniem organu, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Na poparcie tego stanowiska organ przytoczył wybrane...

I SA/Wr 3197/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

za 2001 r. W uzasadnieniu tej decyzji Kolegium wyjaśniło, iż skarżący we wniosku wskazał, jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa...
lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.) organ podatkowy, ustalając podatek od nieruchomości wynajmowanej przez skarżącego, nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa...

I SA/Wr 3199/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

za 2001 r. W uzasadnieniu tej decyzji Kolegium wyjaśniło, iż skarżący we wniosku wskazał, jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa...
lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.) organ podatkowy, ustalając podatek od nieruchomości wynajmowanej przez skarżącego, nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa...

I SA/Wr 3202/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

za 2001 r. W uzasadnieniu tej decyzji Kolegium wyjaśniło, iż skarżący we wniosku wskazał, jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa...
lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.) organ podatkowy, ustalając podatek od nieruchomości wynajmowanej przez skarżącego, nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa...

I SA/Wr 3201/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-14

za 2001 r. W uzasadnieniu tej decyzji Kolegium wyjaśniło, iż skarżący we wniosku wskazał, jako podstawę prawną stwierdzenia nieważności decyzji, rażące naruszenie prawa...
lokalnych (Dz. U. nr 9, poz. 31 ze zm.) organ podatkowy, ustalając podatek od nieruchomości wynajmowanej przez skarżącego, nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100