Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-27

naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. W rozpoznawanej sprawie skarżąca nie wskazuje na naruszenie prawa Unii Europejskiej oraz nie ma jakichkolwiek podstaw do przyjęcia...
, iż mogło dojść do naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, bowiem przedmiotem kwestionowanego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2010 r...

I ONP 10/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. W rozpoznawanej sprawie skarżący nie wskazuje na naruszenie prawa Unii...
Europejskiej oraz nie ma jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż mogło dojść do naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, bowiem przedmiotem kwestionowanego postanowienia...

I ONP 8/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

niezgodności z prawem nie przysługuje, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. W rozpoznawanej sprawie skarżąca...
nie wskazuje na naruszenie prawa Unii Europejskiej oraz nie ma jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż mogło dojść do naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, bowiem przedmiotem...

I ONP 9/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. W rozpoznawanej sprawie skarżący nie wskazuje na naruszenie prawa Unii...
Europejskiej oraz nie ma jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, iż mogło dojść do naruszenia norm prawa Unii Europejskiej, bowiem przedmiotem kwestionowanego postanowienia...