Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło stwierdzenie nieważności decyzji X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 1153/98 - Wyrok NSA z 1999-10-08

wydana w oparciu o już nie obowiązujące przepisy, byłaby dotknięta wadą nieważności z powodu tego, że została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
., Nie można również zgodzić się z poglądem, że nie wydanie decyzji administracyjnej w przewidzianym terminie, stanowić może o rażącym naruszeniu prawa, pogląd...