Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło prawo własności, własność czasowa X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 1454/00 - Wyrok NSA z 2002-01-22

oraz drogi wraz z urządzeniami'. Tym samym odmowa przyznania praw do przedmiotowej nieruchomości nie narusza w sposób rażący przepisu art. 7 ust. 2 dekretu z dnia 26...
2000 r. [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu - nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. [...] oznaczonej nr hip. [...]. oddala...