Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Op 41/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-27

się bezczynności, 3) stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 4) wymierza Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu grzywnę w kwocie 500...
Kolegium, zarzucając rażące przekroczenie terminu do wydania decyzji, naruszenie zasady zaufania do organów administracji państwowej i konstytucyjnego prawa równości. Wyjaśnił...

I SA/Wa 1945/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-25

Prezydentowi [...] grzywnę w wysokości 6000 (sześć tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje...
w postaci uprawnienia skarżącej do otrzymania tego odszkodowania, stwierdzenie że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zasądzenie zwrotu kosztów...

I SA/Wa 2125/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-10

[...] grzywnę w wysokości 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje...
stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z treści przywołanego przepisu wynikają...

I SA/Wa 2378/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-24

) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz I. S. sumę...
że bezczynność prezydenta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie sumy pieniężnej lub ewentualnie wymierzenie organowi grzywny oraz zasądzenie kosztów sądowych...

II SAB/Łd 135/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-11

prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przy czym zaniechanie przez organ I instancji wydania decyzji stanowi naruszenie dwóch podstawowych zasad...
na załatwienie niniejszej sprawy, wskazanie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny w wysokości 5.000...

II SA/Łd 835/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-12

, wniosku S. M. z dnia 24 lipca 2014 r., stwierdzając jednocześnie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzając organowi grzywnę w kwocie...
organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznał od organu na rzecz skarżącego kwotę pieniężną w wysokości 1000 zł., Z uwagi na fakt, że organ żadnych działań...

I SA/Wa 1887/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-09

(trzy tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Prezydenta [...] na rzecz...
wymierzył prezydentowi grzywnę za niewykonanie wyroku w wysokości 2000 zł oraz stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała charakter rażącego naruszenia prawa...

I SA/Wa 135/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-09

(dwa tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz W. K...
[...] miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2 orzeczenia)., W dniu 25 marca 2015 r. akta sprawy wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu z dnia 5 stycznia 2015 r. wpłynęły...

I SA/Wa 1861/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz M.S....
. 2325 ze zm., dalej jako ppsa), stwierdzenie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych...

I SA/Wa 2047/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność Prezydenta [...] w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje...
na rzecz każdego ze skarżących sumy pieniężnej w kwotach po [...] złotych, stwierdzenie że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zasądzenie kosztów...
1   Następne >   +2   +5   +10   58