Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X
  • Symbol

II SAB/Bk 20/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-10

w którym nie stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa a było faktem oczywistym, że wystąpiło rażące naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie...
w sprawie [...] w której również nie stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W związku z powyższym, zdaniem skarżącej, w sprawie niniejszej...

II SAB/Bk 19/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-10

w którym nie stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa a było faktem oczywistym, że wystąpiło rażące naruszenie art. 13 ust. 1 ustawy...
orzekającym w sprawie [...] w której również nie stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W związku z powyższym, zdaniem skarżącej, w sprawie...

II SAB/Bk 21/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-10

punktu 2 sentencji wyroku w którym nie stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa a było faktem oczywistym, że wystąpiło rażące naruszenie art. 13...
uczestniczyła w składzie orzekającym w sprawie [...] w której również nie stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W związku z powyższym, zdaniem...

II SAB/Bk 4/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Podobnie w sprawie o sygn. II SAB/Bk 36/11 sędzia nie sprostowała mylnie użytego w sentencji postanowienia sformułowania...
II SAB/Bk 46/11 czy ze sprawą o sygn. akt II SAB/Bk i 38/11 w zakresie punktu 2, tj. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II OZ 345/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-08

. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Podobnie w sprawie o sygn. II SAB/Bk 36/11 sędzia nie sprostowała mylnie użytego w sentencji postanowienia...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa nie może być podstawą wyłączenia sędziego. Zawarte w sentencjach ww. wyroków rozstrzygnięcie nie jest żadnym uchybieniem...

II OZ 498/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

2, tj. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Podobnie w sprawie o sygn. II SAB/Bk 36/11 sędzia nie sprostowała mylnie użytego...
w zakresie punktu 2, tj. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa nie może być podstawą wyłączenia sędziego. Zawarte w sentencjach ww...

II OZ 497/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

2, tj. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Podobnie w sprawie o sygn. II SAB/Bk 36/11 sędzia nie sprostowała mylnie użytego...
w zakresie punktu 2, tj. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa nie może być podstawą wyłączenia sędziego. Zawarte w sentencjach ww...

II OZ 496/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

2, tj. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Podobnie w sprawie o sygn. II SAB/Bk 36/11 sędzia nie sprostowała mylnie użytego...
, tj. niestwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa nie może być podstawą wyłączenia sędziego. Zawarte w sentencjach ww. wyroków...

II SAB/Bk 5/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-05

, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz odmówiła sprostowania własnego błędu, II SAB/Bk 36/11 - w której nie sprostowała mylnie użytego w sentencji...
orzeczenie o rażącym naruszeniu prawa', którego skarżąca domagała się w sprawach błędnie osądzonych w tym zakresie przez wymienioną sędzię. Wskazała na orzecznictwo SN i TK...

II SAB/Bk 6/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-06-05

, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz odmówiła sprostowania własnego błędu, II SAB/Bk 36/11 - w której nie sprostowała mylnie użytego w sentencji...
orzeczenie o rażącym naruszeniu prawa', którego skarżąca domagała się w sprawach błędnie osądzonych w tym zakresie przez wymienioną sędzię. Wskazała na orzecznictwo SN...
1   Następne >   +2   +5   +10   17