Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Gl 751/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

przedstawiono wyciąg z protokołu kontroli z dnia 10 października 2012 r., w którym zarzucono Burmistrzowi P. rażące naruszenie prawa poprzez zastosowanie ulg wskazanych...
umorzeniowej. W odwołaniu zarzucono także nieustalenie czy nastąpiło rażące (jak tego wymaga art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej) naruszenie prawa w ocenie ważnego...

I SA/Gl 750/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

. 247 § 1 Ordynacji podatkowej. Dalej omówiono przesłankę określoną w pkt 3 tego przepisu, tj. rażące naruszenie prawa, którego organ odwoławczy dopatrzył...
się w rozstrzygnięciu Burmistrza P. z dnia [...] r. W tym zakresie wskazano w szczególności, że 'rażące naruszenie prawa' jest pojęciem niedookreślonym, którego zdefiniowanie ustawodawca...

I SA/Gl 749/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-28

. W załączeniu przedstawiono wyciąg z protokołu kontroli z dnia 10 października 2012 r., w którym zarzucono Burmistrzowi P. rażące naruszenie prawa poprzez zastosowanie ulg...
umorzeniowej. W odwołaniu zarzucono także nieustalenie czy nastąpiło rażące (jak tego wymaga art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej) naruszenie prawa w ocenie ważnego interesu...

II FSK 1432/11 - Wyrok NSA z 2013-03-05

2006 r., VI SA/Wa 161/06). Jednakże sama oczywistość naruszenia prawa nie przesądza jeszcze o jego rażącym naruszeniu, jeżeli nie wystąpią pozostałe dwie przesłanki (wyrok...
także, że konieczne jest porównanie skutków stwierdzonego naruszenia prawa przy uwzględnieniu okoliczności danej sprawy. O rażącym naruszeniu prawa można będzie mówić jedynie wtedy...

I SA/Gl 785/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

czy nastąpiło rażące (jak tego wymaga art. 247 § 1 pkt 3 o.p.) naruszenie prawa w ocenie ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Wskazano także na niezapewnienie...
jest wystąpieniem wad kwalifikowanych wymienionych w art. 247 § 1 o.p. Dalej omówiono przesłankę określoną w pkt 3 tego przepisu, tj. rażące naruszenie prawa, którego organ...

I SA/Gl 784/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-24

wad kwalifikowanych wymienionych w art. 247 § 1 o.p. Dalej omówiono przesłankę określoną w pkt 3 tego przepisu, tj. rażące naruszenie prawa, którego organ odwoławczy...
', powołując się na bogate orzecznictwo sądowe., Przechodząc do istoty niniejszej sprawy, związanej z badaniem przesłanki rażącego naruszenia prawa w decyzji Burmistrza P. z dnia...

II FSK 2172/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

Antykorupcyjne. W załączeniu przedstawiono wyciąg z protokołu kontroli z dnia 10 października 2012 r., w którym zarzucono Burmistrzowi rażące naruszenie prawa poprzez...
określoną w pkt 3 tego przepisu, tj. rażące naruszenie prawa, którego organ odwoławczy dopatrzył się w rozstrzygnięciu Burmistrza z dnia 14 grudnia 2009 r. W tym zakresie...

II FSK 127/09 - Wyrok NSA z 2010-05-26

w sytuacji, gdy nie zachodziło oczywiste naruszenie prawa. Uznaniowy charakter decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, zdaniem skarżących, 'z reguły wyklucza rażące...
tego obowiązku stanowi o rażącym naruszeniu przepisów o postępowaniu, a w konsekwencji o naruszeniu prawa materialnego. W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu...

II FSK 1466/15 - Wyrok NSA z 2017-06-08

jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749), rażące naruszenie prawa w postaci art. 67a § 1 pkt 3 wymienionej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący...
naruszenie prawa, które miało charakter rażący w tym nieprzesłuchanie ówczesnego Burmistrza Miasta P., w celu wyjaśnienia przesłanek, którymi ten organ kierował...

I SA/Wr 633/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-10-17

1.01.2001 r., czyli inaczej niż spółka A. Stanowiło to rażące naruszenie prawa, uzasadniające zmianę postanowienia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
Skarbowego, albowiem nie zaistniała żadna z podstaw, o których mowa w art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, a w szczególności nie doszło do rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   38