Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SAB/Gl 218/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

udzielonych za granicą 1) stwierdza, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) oddala wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej, 3) zasądza od Dyrektora...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie od organu na rzecz strony skarżącej odpowiedniej sumy pieniężnej, na podstawie art. 149 § 2...

III SAB/Gl 209/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

zdrowotnej udzielonych za granicą 1) stwierdza, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 2) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania...
administracyjnego, którego dopuścił się organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz w punkcie 2., W uzasadnieniu wyjaśnił, że G. Z., opiekun prawny H. M. (dalej...

IV SAB/Gl 105/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-30

) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) umarza postępowanie w zakresie bezczynności w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot...
z rażącym naruszeniem prawa, zobowiązanie organu do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej pracownika winnego niezałatwienia spraw, przyznanie od organu na rzecz...

II SAB/Rz 55/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-09-05

miejsce z rażącym naruszeniem prawa III. przyznaje skarżącemu Ł.Z. - przedstawicielowi ustawowemu małoletniego W.Z. od Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu...
stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Do powyższego dodać jeszcze należy, że stosownie do art...

VI SA/Wa 1605/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

). W świetle powyższego, Prezes NFZ stwierdził, że jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Dalej organ zauważył...
o zgromadzony materiał dowodowy organ stwierdził, że decyzja Dyrektora OW NFZ z dnia [...] sierpnia 2017 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzja ta narusza...

VI SA/Wa 1664/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

). W świetle powyższego, Prezes NFZ stwierdził, że jest organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Dalej organ zauważył...
organ stwierdził, że decyzja Dyrektora OW NFZ z dnia [...] września 2017 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Decyzja ta narusza następujące przepisy:, 1) § 3...

III SAB/Po 23/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-14

się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w części dotyczącej zobowiązania Zakładu Opieki...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa, przyznanie od Zakładu na rzecz skarżącej kwoty [...]zł oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego...

III SAB/Wr 1093/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-10-08

się bezczynności;, 2.orzeczenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.);, 3. przyznanie od organu na jej rzecz odpowiedniej sumy...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.);, 6. przyznanie od organu na jej rzecz odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości...

VI SAB/Wa 46/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-09

otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. stwierdza, że bezczynność Ministra Zdrowia nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza...
prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., § 1b. Sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może ponadto orzec o istnieniu...

III SAB/Gl 205/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

udzielonych za granicą 1) stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania organu, 2) stwierdza, że przewlekłość ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3) w pozostałym...
postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie od organu na rzecz strony skarżącej odpowiedniej sumy pieniężnej, na podstawie art. 149 § 2 Ppsa...
1   Następne >   +2   +5   11