Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X

IV SA/Po 77/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

. ., W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. zachodzi wtedy, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej...
praworządnego państwa. Decyzja wówczas wydana została z rażącym naruszeniem prawa, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym i nie budzącym wątpliwości...

IV SA/Po 78/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-23

. ., W uzasadnieniu decyzji wskazano, iż rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 §1 pkt 2 k.p.a. zachodzi wtedy, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej...
państwa. Decyzja wówczas wydana została z rażącym naruszeniem prawa, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym i nie budzącym wątpliwości przepisem...

II GSK 215/07 - Wyrok NSA z 2008-02-28

podniósł, że nie może być w tym przypadku mowy o zaistnieniu przesłanki z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., albowiem nie zachodzi rażące naruszenie prawa. SKO zgodziło...
ustawy o wychowaniu w trzeźwości zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. W konsekwencji zaskarżona decyzja SKO przyjmując błędną wykładnię powyższego przepisu...

III SA/Lu 446/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-01

pkt 2 Kpa, ponieważ decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Organ stwierdził, że zgodę na sprzedaż...
wydając zezwolenie z pewnością nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Nawet gdyby, hipotetycznie, omawiany dokument (zgoda administratora budynku) dotknięty...

III SA/Lu 447/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-01

z rażącym naruszeniem prawa, tj. art.18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Organ stwierdził, że zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu-Winiarni zajmowanym...
Prezydenta Miasta z dnia [...] w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydana została z rażącym naruszeniem prawa. J. W. w pełni podziela natomiast stanowisko...

III SA/Lu 448/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-01

decyzji Kolegium podniosło, że w sprawie wystąpiła przesłanka wymieniona w art.156 § 1 pkt 2 Kpa, ponieważ decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, tj. art.18...
[...] w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydana została z rażącym naruszeniem prawa. J. W. w pełni podziela natomiast stanowisko wyrażone w decyzji Samorządowego...

III SA/Łd 183/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-29

[...] cofającej zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ze względu na wydanie jej z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu wniosku wyjaśnił, że Wójt gminy...
z prokuratorskiego postępowania przygotowawczego nie spełnia wymogów prawa i jest jego rażącym naruszeniem., Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Sz 1200/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-08

nie jest częścią sentencji decyzji, a jedynie informacją, choć zupełnie zbędną, co jednak nie stanowi rażącego naruszenia prawa, jak też nie daje podstaw do twierdzenia...
, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. - utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy., Uzasadniając decyzję Kolegium w pierwszej kolejności rozważyło pojęcie rażącego naruszenia prawa...

II SA/Sz 1202/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-22

, a jedynie informacją, choć zupełnie zbędną, co jednak nie stanowi rażącego naruszenia prawa, jak też nie daje podstaw do twierdzenia, że decyzja została wydana bez podstawy prawnej...
zaskarżoną decyzję w mocy., Uzasadniając decyzję Kolegium w pierwszej kolejności rozważyło pojęcie rażącego naruszenia prawa konkludując, że odnosi się ono do naruszenia...

II SA/Ke 450/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-11-16

zgodnie z prawem i nie obarczone rażącym naruszeniem prawa;, Strona stwierdziła, że R. K. nie mógł zająć stanowiska w sprawie, albowiem jak wskazywał w piśmie z 24 maja 2022...
prawa, z przyczyn wymienionych w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Opierając się na wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa' stwierdzono, że skoro przedsiębiorca nie uzyskał...
1   Następne >   +2   +5   +10   22