Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

III SA/Wa 972/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

się do Dyrektora Izby Skarbowej w W. o stwierdzenie nieważności ww. decyzji ostatecznej, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Strona zarzuciła naruszenie art. 4a u.p.s.d., 6...
[...] września 2009 r. uzasadniając, że decyzja ta nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, ani nie jest obarczona żadną z pozostałych wad wymienionych w art. 247 § 1...

III SA/Wa 973/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

Skarbowej w W. o stwierdzenie nieważności ww. decyzji ostatecznej, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Strona zarzuciła naruszenie art. 4a u.p.s.d., Dyrektor Izby...
. uzasadniając, że decyzja ta nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, ani nie jest obarczona żadną z pozostałych wad wymienionych w art. 247 § 1 ustawy z dnia 29...

II FSK 788/12 - Wyrok NSA z 2014-02-28

jest niezasadna bowiem, w niniejszej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz...
, do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d. Przeciwna interpretacja tego przepisu stanowi rażące naruszenie prawa. Zwróciła uwagę, że - wbrew...

I SA/Wr 1459/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-15

do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z uwagi na rażące naruszenie prawa. Nie można było bowiem przyjąć, aby w sprawie zaistniało naruszenie prawa o takim kwalifikowanym...
, czy przekazu pocztowego, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.s.d., Organ II instancji zwrócił uwagę, że aby mówić o rażącym naruszeniu prawa, musi mieć ono oczywisty...

III SA/Wa 3164/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-22

z [...] lipca 2012 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Skarbowego W. uzasadniając, że decyzja ta nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
, tj. zasadę praworządności oraz zasadę zaufania do organów podatkowych. Zdaniem Strony rażące naruszenie prawa występuje zarówno w przypadku naruszenia literalnego...

I SA/Łd 464/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

Ordynacji podatkowej organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Celem instytucji stwierdzenia nieważności...
też gdy w sprawie mamy do czynienia z różną wykładnią przepisu prawa, nie może dojść do 'rażącego' naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Postępowanie...

I SA/Łd 461/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

Ordynacji podatkowej organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Celem instytucji stwierdzenia nieważności...
mamy do czynienia z różną wykładnią przepisu prawa, nie może dojść do 'rażącego' naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Postępowanie...

I SA/Łd 462/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

podatkowej organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Celem instytucji stwierdzenia nieważności decyzji...
mamy do czynienia z różną wykładnią przepisu prawa, nie może dojść do 'rażącego' naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Postępowanie w sprawie...

I SA/Łd 463/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-03

organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Celem instytucji stwierdzenia nieważności decyzji...
mamy do czynienia z różną wykładnią przepisu prawa, nie może dojść do 'rażącego' naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Postępowanie w sprawie...

III SA/Wa 1056/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-19

wynikającą z art. 247 § 1 pkt 3 O.p., ponieważ została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. skoro złożenie zeznania podatkowego...
postępowanie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Jednocześnie odnosząc się do przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji wynikającej z art. 247 § 1 pkt 2 O.p. podatnik...
1   Następne >   +2   +5   +10   34