Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

II FSK 2879/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

transportowych za 2006 r. - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Orzekając w pierwszej instancji organ podniósł, że z wniosku skarżącego nie wynikało wprost...
odmówiło stwierdzenia nieważności wskazanej decyzji stwierdzając, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa...

II FSK 2878/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

zobowiązania podatkowego od środków transportowych za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Kolegium podniosło, że z ww. wniosku nie wynikało wprost...
do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie...

II FSK 2881/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

zobowiązania podatkowego od środków transportowych za 2008 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Kolegium podniosło, że z ww. wniosku nie wynikało wprost...
do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie...

II FSK 2880/12 - Wyrok NSA z 2014-11-27

roku, w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego od środków transportowych za 2008 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Kolegium podniosło...
Burmistrza Gminy i Miasta C. z dnia 8 lutego 2010 roku, wydana została z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu odwołana skarżący powtórzył argumentację zawartą we wniosku...

I SA/Gl 392/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

- jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą wniosku jest rażące naruszenie przez organ wydający decyzję art. 11 kpa w związku z art. 107...
do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji jak i w jej treści...

I SA/Gl 385/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

- jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą wniosku jest rażące naruszenie przez organ wydający decyzję art. 11 kpa w związku z art. 107...
z tytułu przeznaczenia pojazdu wyłącznie do transportu kombinowanego nie stanowiło rażącego naruszenia prawa skutkującego koniecznością stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Gl 377/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

- jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą wniosku jest rażące naruszenie przez organ wydający decyzję art. 11 kpa w związku z art. 107 §...
z tytułu przeznaczenia pojazdu wyłącznie do transportu kombinowanego nie stanowiło rażącego naruszenia prawa skutkującego koniecznością stwierdzenia nieważności decyzji...

I SA/Gl 184/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-08

podatnikowi wysokości zobowiązania podatkowego od środków transportowych za 2006 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Kolegium podniosło, że z ww. wniosku...
doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji...

I SA/Gl 183/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-08

podatnikowi wysokości zobowiązania podatkowego od środków transportowych za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Kolegium podniosło, że z ww. wniosku...
, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji...

I SA/Gl 185/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-08

podatnikowi wysokości zobowiązania podatkowego od środków transportowych za 2007 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Kolegium podniosło, że z ww. wniosku...
doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   15