Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

III SA/Po 157/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

III SA/Po 148/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

, sprzeciw., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów...
pkt 2 k.p.a., o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Prokurator...

III SA/Po 158/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

III SA/Po 149/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

III SA/Po 156/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w P. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa, albowiem przepis ten jest jasny i oczywisty, dotyczy podatku...

III SA/Po 159/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w P. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa, albowiem przepis ten jest jasny i oczywisty, dotyczy podatku...

III SA/Po 160/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w P. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
wniósł, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Po 163/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w Pl. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa, albowiem przepis ten jest jasny i oczywisty, dotyczy podatku...

III SA/Po 164/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał, że opłata skarbowa została zapłacona w związku z dokonanymi...
. W ocenie skarżącego przyjęcie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Po 151/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących uiszczanie opłaty skarbowej tj...
ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi wskazano, że opłata skarbowa została zapłacona...
1   Następne >   +2   +5   +10   32