Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

III SA/Wa 1831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

przeciwnej i podtrzymała zarzut rażącego naruszenia prawa. Wniosła ponadto o zwolnienie od opłaty sądowej od zażalenia., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył...
jedynie, że podtrzymuje zarzut rażącego naruszenia prawa., W związku z powyższym zauważyć należy zatem, iż omawiane zażalenie, poza wnioskiem o uchylenie zaskarżonego...

III SA/Wa 1312/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

, która w odpowiedzi wskazała na wydanie zaskarżonego postanowienia z rażącym naruszeniem prawa., Zauważyć jednakże należy, iż omawiane zażalenie, poza wnioskiem o uchylenie...
postanowienie wydano z rażącym naruszeniem prawa, bez uzasadnienia na czym to naruszenie miałoby polegać, jest całkowicie bezzasadne. Nie sposób uznać, iż Skarżąca uzupełniła...

III SA/Wa 1312/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-09

terminu, Skarżąca wskazała na wydanie zaskarżonego postanowienia z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie...
w wyznaczonym terminie. Powyższe wezwanie zostały skutecznie doręczone Skarżącej, która w odpowiedzi wskazała na wydanie zaskarżonego postanowienia z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Wa 3639/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

postanowienia z rażącym naruszeniem prawa (k. - 89 akt sądowych)., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 194 § 3 ustawy z dnia 30...
zostało skutecznie doręczone Skarżącej, która w odpowiedzi wskazała na wydanie zaskarżonego postanowienia z rażącym naruszeniem prawa., Zauważyć jednakże należy...

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-06-11

naruszeniem prawa, a także zażądał kasacji wyroków w sprawach o sygn. akt II SA/Ol 424/16, II SA/Ol 950/16 oraz II SA/Ol 689/17 jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa...
, wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 194 § 1 w zw. z art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia...

I OSK 2629/18 - Wyrok NSA z 2020-01-31

z rażącym naruszeniem prawa, 5. w pozostałej części oddala skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 21 listopada 2017 r., sygn. II SAB/Wa 241/17...
przez organ miało miejsce z rażącym naruszaniem prawa, polegającym na naruszeniu przez organ ustawowego obowiązku tj. wezwania skarżącej do uzupełnienia braku formalnego...

III SA/Wa 3639/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-19

, nie zawiera żadnego uzasadnienia. W tej sytuacji twierdzenie Skarżącej, iż zaskarżone postanowienie wydano z rażącym naruszeniem prawa, bez uzasadnienia na czym...
w wyznaczonym terminie. Powyższe wezwanie zostały skutecznie doręczone Skarżącej, która w odpowiedzi wskazała na wydanie zaskarżonego postanowienia z rażącym naruszeniem...

IV SAB/Wr 23/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-19

za rażące naruszenie prawa i przewlekłość postępowania w kwestii doręczenia wydanych decyzji z dnia [...] października 2012r. nr [...] i SKO [...].' Wskazał, że w związku...
mu grzywny w pełnej ustawowej wysokości za rażące naruszenie prawa i przewlekłość w doręczeniu wydanych decyzji z dnia [...] października 2012 r. W uzasadnieniu podał...

II SA/Ol 689/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-29

wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że zażalenie to jest skuteczne, gdyż otrzymał on rzekomą pomoc prawną ustanowioną przez nieetycznych sędziów WSA...
karną i etyczną w Polsce. Wniósł o niezwłoczne usunięcie zarządzenia wydanego z rażącym naruszeniem prawa przez anonimowego sędziego WSA w O. w dniu 28 maja 2018r...

II FZ 1094/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-02

doręczone Skarżącej 27 października 2015 r., W odpowiedzi na powyższe wezwanie Skarżąca wskazała, iż podtrzymuje zarzut rażącego naruszenia prawa 'poprzez wydanie skarżonego...
., w którym wskazała, że 'podtrzymuje zarzuty rażącego naruszenia prawa'. Naczelny Sąd Administracyjny aprobuje ocenę sądu administracyjnego pierwszej instancji, że wskazany...
1   Następne >   +2   +5   +10   23