Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich X

I SA/Gl 303/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

z naruszeniem przepisów prawa. W tym zakresie zakwestionowano w szczególności: prawidłowość wszczęcia postępowania w sprawie wymiaru podatku VAT oraz PIT, błędne zastosowanie...
do rażącego naruszenia przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a wynikało z niepodjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia...

I SA/Gl 304/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-28

członka zarządu, czyli bezskuteczności egzekucji zaległości podatkowej, gdyż próba egzekucji z majątku spółki A została przeprowadzona z naruszeniem przepisów prawa...
do rażącego naruszenia przepisów postępowania, które miało wpływ na wynik sprawy, a wynikało z niepodjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu...

I SA/Gl 1601/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-07

. 121, art. 122, art. 124 w zw. z art. 116 Ordynacji podatkowej - poprzez naruszenie podstawowych zasad prawa podatkowego. W przekonaniu Strony nastąpiło to w wyniku...
termin do wystąpienia o upadłość Spółki upłynął 29 lipca 2015 r. (nawiązano do przesłanki wskazanej w art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego w jego brzmieniu...