Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II OSK 385/15 - Wyrok NSA z 2016-11-22

i urządzeń medycznych wraz z przyłączami infrastruktury technicznej na działce nr [....], położonej w miejscowości [...], gmina [...], z uwagi na rażące naruszenie prawa...
tekstowej (opisowej), jak i graficznej. Brak doręczenia części opisowej nie stanowi rażącego naruszenia prawa. W zakresie dotyczącym zarzutu uciążliwości planowanego zakładu...

II SA/Wr 365/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-12

. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania z rażącym naruszeniem prawa decyzji o nadaniu nieruchomości na własność postanawia 1. odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku; 2...
Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...]r. (Nr[...]) w przedmiocie stwierdzenia wydania z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Wa 88/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-25

w W. z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] z powodu rażącego naruszenia prawa z art. 156 § 1 pkt 2, a co stanowi zobowiązanie WSA z art. 153 ppsa do nałożenia...
Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Zgodnie z treścią art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j...