Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zwierząt X

II SA/Ol 603/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-06-09

, wniosła o wszczęcie postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa poprzez brak określenia obszaru...
. Podkreślono także, że w kwestii oceny 'rażącego naruszenia prawa' istnieje jednolita i jednomyślna linia orzecznictwa sądowoadministracyjnego, że o rażącym naruszeniu prawa...

II OSK 390/14 - Wyrok NSA z 2015-10-23

o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Sieradz z dnia [...] lutego 2012, z uwagi na jej wydanie z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na sprzecznym z prawem...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Stowarzyszenie [...] w J. wskazało, że zaskarżona decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, poprzez pominięcie...

II SA/Kr 148/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-18

. [...] w C. , a zatem Burmistrz C. był organem właściwym do wydania decyzji -zezwolenia w sprawie., Z kolei rażące naruszenie prawa zachodzi, gdy decyzja została wydana wbrew...
obowiązkiem albo uchylono obowiązek. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie...

II OSK 2261/16 - Wyrok NSA z 2018-08-01

publicznego [...] wniosła o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji Wójta Gminy Giżycko z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa...
nadzoru wyjaśnił, że dla stwierdzenia, iż decyzja została podjęta z rażącym naruszeniem prawa nie wystarczy, że dokonano błędnej wykładni prawa, ale niezbędne...

II SA/Gl 207/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-26

., zatytułowanym: 'Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa...
Odwoławczego w K. o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji Prezydenta Miasta R. z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Stowarzyszenie...

IV SAB/Wa 605/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-29

żądania orzeczenia o rażącym naruszeniu prawa. Z kolei wobec braku skutecznych działań Burmistrza [...], użycie środka dyscyplinującego w postaci nałożenia grzywny...
odebrania skarżącemu 13 koni rasy arabskiej, stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie organ działał z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny...

II SA/Sz 217/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-03-05

przekazano konie. W ocenie wnioskodawcy tak zmieniona decyzja z dnia [...] kwietnia 2016 r., została wydana i funkcjonuje w obrocie prawnym z rażącym naruszeniem prawa...
, że zostało wydane, tak jak i poprzedzająca decyzja Burmistrza z dnia [...] kwietnia 2016 r. z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 156 k.p.a. poprzez jego błędną wykładnię...

II OSK 1757/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

, a skupieniu się jedynie na przesłance rażącego naruszenia prawa, która to przesłanka w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ogóle nie została wskazana...
decyzji (z powodu rażącego naruszenia prawa) w sprawie nie wystąpiła, gdyż brak tutaj oczywistości naruszenia, jasności treści naruszonego przepisu oraz wymaganego...

II OSK 1998/16 - Wyrok NSA z 2018-06-13

ustalenia przez organ administracyjny, że w sprawie nie wystąpiła przesłanka stwierdzenia nieważności decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa;, - które to uchybienia...
sądowoadministracyjnym nie stanowi rażącego naruszenia prawa jedna z wielu możliwych interpretacji przepisu., Według skarżącego kasacyjnie, tym sposobem rozpatrywanie konkretnego...

II SA/Op 461/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-01

bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa wskazał natomiast, że decyzja znajduje procesową podstawę w art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a., a jej podstawę materialnoprawną...
prawnej lub wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Wyjaśnić przyjdzie, że wydanie decyzji bez podstawy prawnej oznacza, że decyzja wydana została w sytuacji, gdy żaden...
1   Następne >   +2   +5   +10   28