Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks morski X

II GSK 678/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

nieważności decyzji z dnia [...] lipca 2013 r., podnosząc, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa i oparta była na nieistniejącej podstawie prawnej...
., Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a to art. 61a § 1 k.p.a. w zw. z art. 28...

II GSK 679/15 - Wyrok NSA z 2016-10-25

nieważności decyzji z dnia [...] lipca 2013 r., podnosząc, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa i oparta była na nieistniejącej podstawie prawnej...
., Skarżąca zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, a to art. 61a § 1 k.p.a. w zw. z art...

I SA/Ol 682/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-08

oraz kwalifikuje się na zarzut rażącego naruszenia prawa materialnego., Skarżący podniósł, że organ zastosował wykładnię prawa korzystną dla Skarbu Państwa oraz odmówił...
, reprezentowany przez radcę prawnego, zarzucił:, I. Naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:, - art. 19 ust. 1 i 2...