Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

IV SAB/Gl 99/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-26

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności oraz że bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza...
skarżącej z dnia 8 grudnia 2017 r., stwierdzenie, że bezczynność Wójta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm...

II SAB/Go 102/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego S.K. kwotę...
lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W odniesieniu do skargi na bezczynność organu przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt...

II SAB/Kr 167/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-10-28

z rażącym naruszeniem prawa i wymierzenie organowi grzywny na postawie art. 149 § 2 w zw. z art. 154 § 6 p.p.s.a.;, 3) wymierzenie na podstawie art. 55 § 1 w zw. z art. 154 § 6...
jako bezprzedmiotowego z uwagi na udostępnienie żądanej informacji w dniu 7 września 2015 r., o stwierdzenie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Wa 2374/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-11

tysiące) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta [...] na rzecz skarżącego G. D...
z aktami sprawy. W pkt 2 zaś tego orzeczenia stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W złożonej skardze skarżący wniósł...

II SAB/Go 36/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-07-04

wniosku skarżącej A.W. z dnia [...] r., II. stwierdza, że Dyrektor Szkoły Podstawowej [...] dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III...
. orzeczenie czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenia postępowania miały miejsce rażącym naruszeniem prawa;, 3. zasądzenie od organu na rzecz skarżącej:, - kosztów...

II SAB/Kr 38/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-17

, że bezczynność Burmistrza Miasta B. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; III. zasądza od Burmistrza Miasta B. na rzecz...
wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W myśl art. 149 § 2...

I OSK 2643/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-05

przez P.G. skargi na bezczynność Powiatu [..] w przedmiocie udzielenia informacji prasowej; w pkt 2) stwierdził, że bezczynność nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa...
., Przechodząc do oceny, czy bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, Sąd I instancji wskazał, iż zgodnie z dyspozycją art. 149 § 1 zdanie drugie P.p.s.a....

II SAB/Go 99/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Stosownie zaś do § 2 cytowanego...
stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe postępowanie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa ( art. 149 § 1 zdanie drugie p.p.s.a.) oraz w zakresie wymierzenia...

II SAB/Lu 301/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-30

. I. stwierdza, że bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] 'M' miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Koła Łowieckiego...
'), udzielenia żądanych informacji w terminie 7 dni, zgodnie z przedmiotowym wnioskiem oraz uznanie, że bezczynność Koła miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, a nadto...

IV SAB/Gl 122/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-02

Gminy W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 2) w pozostałym zakresie umarza...
rozstrzygnięcia kwestii, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W piśmiennictwie i judykaturze przyjmuje...
1   Następne >   +2   +5   7