Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol

I OSK 705/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

: 1. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierzył organowi grzywnę...

I OSK 2542/14 - Wyrok NSA z 2015-05-15

z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył Ministrowi Spraw Wewnętrznych grzywnę w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych., Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie...
; w punkcie 2 stwierdził, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

II SA/Łd 356/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-18

Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Powiatowego...
od uprawomocnienia się orzeczenia wniosku skarżącego, stwierdzając jednocześnie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzył organowi grzywnę...

II SA/Łd 514/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-11-17

Nadzoru Budowlanego w B. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Powiatowego...
się orzeczenia sprawy wszczętej wnioskiem skarżącego z dnia 22 marca 2012 roku, stwierdzając jednocześnie, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Łd 64/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-07-25

zobowiązania organu do udzielenia informacji publicznej; 2. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza organowi Burmistrzowi S. grzywnę...
spowodował udzielenie wnioskowanej informacji. Trzyletni okres milczenia organu - w ocenie skarżącego - ma charakter rażącego naruszenia prawa. Zdaniem T. M. grzywna...

I OSK 703/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

: 1. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. orzekł o wymierzeniu organowi...

I OSK 710/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierzył organowi grzywnę...

I OSK 708/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

: 1. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierzył organowi grzywnę...

I OSK 709/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

: 1. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierzył organowi grzywnę...

I OSK 701/19 - Wyrok NSA z 2020-03-13

: 1. wymierzył Prezydentowi Miasta [...] grzywnę w wysokości 1.500 zł, 2. stwierdził, że bezczynność organu w wykonaniu wyroku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, 3...
. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; 2. stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. orzekł o wymierzeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   49