Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol

II GSK 1973/21 - Wyrok NSA z 2021-11-10

od dnia doręczenia akt organowi, w punkcie drugim stwierdził, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie III w całości oraz w punkcie V w całości, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie...

II GSK 2030/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, zarówno w imieniu własnym jak również w imieniu inwestora., Organ wyjaśnił, że rażącego naruszenia prawa, o którym mowa...
o stwierdzenie nieważności., W ocenie Sądu I instancji, ustalenie, czy doszło do rażącego naruszenia prawa z oczywistych względów ma charakter ocenny, wymaga ustalenia, czy powołane...

III SA/Gd 485/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-07

za umieszczenie reklamy na nośniku reklamowym, podczas gdy przywołany przepis przewiduje sankcję za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, co stanowi rażące naruszenie prawa...
, co stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;, 4/ naruszenie przepisów procesowego prawa administracyjnego, tj. art. 7, art. 77 § 1...

III SA/Gd 484/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-07

sankcję za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, co stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;, 2/ skierowanie decyzji do podmiotu...
nośnik reklamowy, która to okoliczność ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, co stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...

II GSK 2029/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

, czy doszło do rażącego naruszenia prawa z oczywistych względów ma charakter ocenny, wymaga ustalenia, czy powołane przez stronę naruszenie prawa było rażące (oczywiste...
możliwość rozbieżnej jego interpretacji, to wybór jednej z nich nie może być oceniony jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., prowadzące...

II GSK 3699/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji podkreślił, że ustalenie, czy doszło do rażącego naruszenia prawa z oczywistych względów ma charakter ocenny, wymaga ustalenia...
, czy powołane przez stronę naruszenie prawa było rażące (oczywiste, jednoznaczne, widoczne 'na pierwszy rzut oka'). Nie chodzi tu więc o błędy w wykładni prawa, ale o jasne...

II GSK 3464/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

, bądź konkretnej wady kwalifikowanej, którą dotknięta jest zaskarżona decyzja. Ustalenie, czy doszło do rażącego naruszenia prawa z oczywistych względów ma charakter ocenny...
, gdyż wymaga ustalenia, czy powołane przez stronę naruszenie prawa było rażące (oczywiste, jednoznaczne, widoczne 'na pierwszy rzut oka'). Nie chodzi tu więc o błędy...

II GSK 3462/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji podkreślił, że ustalenie, czy doszło do rażącego naruszenia prawa z oczywistych względów ma charakter ocenny, wymaga ustalenia, czy powołane...
przez stronę naruszenie prawa było rażące (oczywiste, jednoznaczne, widoczne 'na pierwszy rzut oka'). Nie chodzi tu więc o błędy w wykładni prawa, ale o jasne...

I OSK 1741/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

o właściwości ['art. 156 § 1 pkt 1 kpa'] i z rażącym naruszeniem prawa ['art. 156 § 1 pkt 2 in fine kpa'; k. 7-4 akt SKO]., Odnosząc się do wniosku Wójt, w piśmie...
naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Zdaniem Kolegium w składzie obecnym, naruszenia prawa mają charakter rażący w sytuacji, gdy czynności zmierzające...

II GSK 2445/16 - Wyrok NSA z 2018-04-10

regionalnej sieci szerokopasmowej, zarówno w imieniu własnym jak również w imieniu inwestora., Organ wyjaśnił, że rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2...
Sądu I instancji, ustalenie, czy doszło do rażącego naruszenia prawa z oczywistych względów ma charakter ocenny, wymaga ustalenia, czy powołane przez stronę naruszenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100