Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

V SA/Wa 2304/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

odwołanie zarzucając w nim m.in. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej), polegającym na niezastosowaniu art. 47 ustawy...
z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Strona stwierdziła również, że zasady interpretacyjne postępowania podatkowego nakazują...

III SA/Gd 608/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna...
interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji w innej sprawie dotyczącej podobnego towaru nie wyczerpuje przesłanki rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gd 607/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

, że art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przewiduje, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji...

I SA/Go 469/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-29

ostatecznej decyzji podatkowej z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem przepisów prawa , to jest:,  art. 92 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej...
stanowisko co do przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i podkreśliła, że naruszenie prawa jest 'rażące...

III SA/Gl 1957/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

z rażącym naruszeniem prawa: procesowego - poprzez przeprowadzenie postępowania i wydanie prawomocnej decyzji naruszającej zasadę praworządności wynikającą z art. 120 O.p....
nie służy sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie pozostaje...

III SA/Gl 1958/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa: procesowego - poprzez przeprowadzenie postępowania i wydanie prawomocnej decyzji naruszającej zasadę praworządności wynikającą z art...
nie służy sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie...

III SA/Gl 1956/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie pozostaje w sprzeczności...
z treścią przepisu, który nie budzi żadnej wątpliwości i może być ustalony w bezpośrednim rozumieniu słów, z których się składa. Cechą rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 1954/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas, gdy rozstrzygnięcie pozostaje...
w sprzeczności z treścią przepisu, który nie budzi żadnej wątpliwości i może być ustalony w bezpośrednim rozumieniu słów, z których się składa. Cechą rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 1955/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa: procesowego - poprzez przeprowadzenie postępowania i wydanie prawomocnej decyzji naruszającej zasadę praworządności wynikającą...
nieważności nie służy sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas...

III SA/Gl 1953/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-12-17

uzasadnienia, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa: procesowego - poprzez przeprowadzenie postępowania i wydanie prawomocnej decyzji naruszającej zasadę praworządności...
stwierdzenia nieważności nie służy sanacji błędów popełnionych przez Stronę. Nadto organ drugiej instancji wyjaśnił także, iż rażące naruszenie prawa zachodzi wówczas...
1   Następne >   +2   +5   +10   100