Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Łd 1047/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-22

'puste faktury', którym nie towarzyszyła realna transakcja sprzedaży prętów stalowych, bowiem towar wyszczególniony na fakturach VAT sprzedaży nie istniał...
zaskarżonej decyzji ze względu na konieczność zawarcia w nim oceny kwestii, czy faktury wystawione przez A. M.D. w kwietniu 2012 r. w istocie stanowiły 'puste faktury...

I FZ 280/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-16

przez stronę 'pustych' faktur VAT. Skarżący zaś uznaje za wartość przedmiotu zaskarżenia jedynie sporną sumę podatku naliczonego, mimo że zaskarża decyzję w całości i bezpośrednio...
należnego a kwotą tego podatku naliczonego ustaloną w toku kontroli, która to różnica wynosi 402.211 zł;, - kwoty podatku do zapłaty wynikającej z pustych faktur VAT...

I SA/Kr 1766/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-26

z jego inicjatywy doszło do sporządzenia tzw. pustych faktur. Pełnomocnicy podkreślili, że organom podatkowym mimo, łącznie dziewięciu wezwań, nie udało się przesłuchać...

I FSK 623/14 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

na zeznania Z. K., który w dniu 8 listopada 2011 r. przyznał, że wiedział, że jego zięć wystawiał puste faktury na rzecz różnych firm i prywatnych osób. Powyższe potwierdził...
dotyczące jego pracy w firmie zięcia, wynikało ostatecznie, że żadnych prac na jego rzecz w W. czy na S. nie wykonywał a ponadto zięć wystawiał 'puste faktury'. W tym zakresie...

III SA/Wa 337/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-01

pracy zarobkowej z uwagi na bezrobocie, nie zabezpieczył środków na poczet sporów z tytułu rzekomego posługiwania się 'pustymi fakturami'. Nadto uznał, ze przedstawił...

I SA/Wr 215/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-13

2006-2007, w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów, tzw. pustych faktur, w łącznej wysokości netto 1.229.630,06 zł, może świadczyć o trwałym zaniżaniu...
przez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu, tzw. pustych faktur, na łączną kwotę netto 1.229. 630,06 zł. Uzyskiwana w ten sposób nadwyżka środków pieniężnych...

I SA/Wr 213/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-13

, w związku z zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów, tzw. pustych faktur, w łącznej wysokości netto 1.229.630,06 zł, może świadczyć o trwałym zaniżaniu zobowiązań...
uzyskania przychodu, tzw. pustych faktur, na łączną kwotę netto 1.229. 630,06 zł. Uzyskiwana w ten sposób nadwyżka środków pieniężnych była wycofywana ze spółki. Organ...

I SA/Gl 479/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-10

ustalono, że strona posługiwała się pustymi fakturami dokumentującymi niezaistniałe transakcje, a w konsekwencji nierzetelnie prowadziła księgi podatkowe i złożyła...
. 2 pkt 2, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 u.s.d.g., o czym pełnomocnik był powiadomiony. Posługiwanie się 'pustymi fakturami' wyczerpuje bowiem znamiona...

I SA/Gl 480/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-10

ustalono, że strona posługiwała się pustymi fakturami dokumentującymi niezaistniałe transakcje, a w konsekwencji nierzetelnie prowadziła księgi podatkowe i złożyła...
ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 u.s.d.g., o czym pełnomocnik był powiadomiony. Posługiwanie się 'pustymi fakturami' wyczerpuje bowiem znamiona przestępstwa skarbowego...

I SA/Po 925/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-14

, że transakcje (usługi) udokumentowane tzw. pustymi fakturami, w ogóle miały miejsce., W orzeczenia powołanych przez stronę z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11...
dotyczące kwestii jednoznacznej oceny stanu faktycznego i ustalenia, czy mamy do czynienia z tzw. pustą fakturą sensu stricto, czyli jedynie samym dokumentem, któremu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12