Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 518/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-24

skarżąca dla obrony swojego interesu winna być zapoznana z materiałami dowodzącymi jaki był mechanizm wystawiania przez przedsiębiorcę A. P. tzw. 'pustych faktur' i jaki...
. tzw. 'pustych faktur'. Okoliczność ta bowiem będzie rzutować wyłącznie na postępowanie wymiarowe wobec wystawczyni tych faktur i pozostaje bez znaczenia dla wymiaru podatku wobec...

VI SA/Wa 1706/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-11

) zeznań kontrolujących w jaki sposób dokonali oceny wykonania lub możliwości wykonywania badań w zakresie jakości (paragony, faktury VAT, wyniki zdjęciowe badań, wyniki badań...
', podczas gdy użyty w literalnym brzemieniu czas teraźniejszy jednoznacznie wskazuje na możliwość wykonywania określonej ilości badań i to nie jako pustej deklaracji oferenta...