Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 548/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-27

posesji w B. o powierzchni [...] ha z 6 mieszkaniami, ale połowa stoi pustych, co jest przedmiotem sprawy. Ma samochód osobowy z 1998r., który jest 'na postoju' z uwagi...
na zły stan techniczny., Skarżący dołączył dokumentację źródłową w postaci przekazu pocztowego o wysokości emerytury, faktur za leki i media, decyzji o wysokości podatku...

II SAB/Kr 88/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-03

nie posiada gospodarstwa rolnego. Obiekt w Z. stoi pusty, nie jest wynajmowany od 26 września 2004 roku. Skarżąca utrzymuje lokale, w których nadal prowadzi działalność...
przynosi prowadzona działalność., Skarżąca podała wysokość ponoszonych wydatków, lecz nie przesłała żadnego rachunku, czy faktury na potwierdzenie tych danych. Orzekający...