Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 59/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-05-29

, bowiem żadna z widniejących na fakturach usług nie została faktycznie wykonana, a wystawione faktury były tzw. 'pustymi fakturami' w ścisłym tego słowa znaczeniu...
dowodów, że żadna z widniejących na fakturach usług nie została faktycznie wykonana, a wystawione faktury były tzw. 'pustymi fakturami' w ścisłym tego słowa znaczeniu...

II SAB/Wa 353/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

przebiegiem transakcji i czy wykazana wartość tej transakcji jest prawidłowa, tym bardziej, że wystawianie tzw. pustych faktur sprzedaży, które nie dokumentują rzeczywistych...
zawartych z adwokatem I. W. (zwany dalej: 'Adwokatem'); - skanów i kserokopii faktur wystawionych w związku z umowami na świadczenie obsługi prawnej, o których mowa w pkt 1...

I SA/Bd 143/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-09

puste faktury VAT, obejmujące granulat tworzyw sztucznych. Sąd w pełni podziela w tym zakresie ustalenia organów uznając je za prawidłowe. Powyższe prowadzi do konstatacji...
. P., sp. z o.o. w K. (Skarżąca/Spółka) obniżenie podatku należnego o podatek naliczony wynikający z wystawionych przez P.P.H.U. M. C. M. B. faktur stwierdzających...

I SA/Bd 619/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

na akceptację. Przyjęcie takiej tezy czyniłoby bowiem pojęcie 'dostaw towarów o charakterze ciągłym' zbiorem pustym (w przypadku towarów zawsze możliwe jest wyróżnienie odrębnych...
kwot. Po otrzymaniu zlecenia od klienta, w którym określone są: zakres prac rozwojowych oraz wynagrodzenie za ich wykonanie, spółka wystawia fakturę zaliczkową na kwotę...