Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2011/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-28

działalność nielegalną, polegającą na wystawianiu i wprowadzaniu do obrotu 'pustych faktur', co potwierdzają zeznania osób występujących w imieniu ww. spółki, tj. L.L....
- wiceprezesa zarządu, R.B. - prezesa zarządu oraz osób uczestniczących w procederze wystawiania 'pustych faktur' - M.H. i E.R., Z zeznań ww. osób, bezspornie wynika...

VIII SA/Wa 45/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

dla skarżącego tzw. 'puste' faktury pozostawały w bezpośrednim związku z tzw. 'pustymi' fakturami wystawianymi przez skarżącego. Naczelnik US przyjął zatem, że skarżący...
w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT). Wystawianie i wprowadzanie do obrotu prawnego tzw. pustych faktur VAT zarówno przez skarżącego, jak i dla skarżącego, służyć miało...

III SA/Wa 488/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

: 'u.p.t.u.'). Według organu faktury te nie odzwierciedlają faktycznych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi fakturami'. Na podstawie art. 193 § 4 ustawy z dnia 29...
., czy może od Pana X, nie ma również znaczenia czy Pan S. nabył na swoje potrzeby tak często podkreślane przez organ puste faktury a znaczenie ma wyłącznie fakt czy dokonał...

III SA/Wa 1141/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

tzw. 'pustych faktur' nie mają wpływu na przedmiotową sprawę. P.D. przyznał się bowiem do wystawiania pustych faktur, aczkolwiek skarżący o tym fakcie dowiedział się dopiero...
wcześniej tej wiedzy., Zdaniem skarżącego nie ma on związku z procederem wystawiania tzw. 'pustych faktur'. Co więcej skarżący podniósł, że przeprowadził szereg czynności...

III SA/Wa 2693/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz błędne uznanie, że faktury nie dokumentowały faktycznych czynności (tzw. 'puste faktury'), a co za tym idzie...
faktury były tzw. 'fakturami pustymi', jest prawidłowa., Zdaniem Dyrektora, analiza faktur zaewidencjonowanych w rejestrach zakupu za poszczególne miesiące 2013 r. i 2014 r...

III SA/Wa 744/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

G. nie realizowali faktycznych dostaw paliwa, a wystawione przez tych dostawców faktury nie potwierdzały rzeczywistego obrotu olejem napędowym, będąc jedynie 'pustymi...
, P. nie dokumentowały dostaw oleju napędowego do firmy G., były 'pustymi' fakturami, dostaw oleju napędowego od tych firm nie było, a na rzeczywiste dostawy paliwa...

III SA/Wa 431/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-19

przez ww. podmioty na rzecz firmy G.S. nie potwierdzają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Nie towarzyszyły im żadne dostawy paliwa. Są to tzw. 'puste' faktury...
, również I. S. nie sprzedał towaru, a wystawiał tylko 'puste' faktury na rzecz innych podmiotów, w tym na rzecz Skarżącej., NUCS uznał, że Skarżąca wiedziała, że faktury...

III SA/Wa 471/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

w wystawionych fakturach sprzedaży posiadał w prowadzonej dokumentacji księgowej 'puste faktury' wystawione przez P. Z kolei Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P...
NUCS, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie potwierdzał, że K. T. działał w obrocie gospodarczym w złej wierze, dokonując nabyć 'pustych faktur' wystawionych przez firmę G...

III SA/Wa 2604/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-27

tzw. 'pustymi fakturami' w oparciu o wyjaśnienia podejrzanych, złożone w postępowaniu, którego Skarżący nie jest stroną, ani uczestnikiem, które tym samym nie znajdują...
. wskazał, że P. D. , który był osobą odpowiedzialną za wystawianie faktur w imieniu B. sp. z o.o. - wiedział, że kiedyś interes z 'pustymi' fakturami VAT upadnie...

III SA/Gl 868/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-08

. Świadek J. zeznał bowiem, iż za rzekome wystawienie pustych faktur na rzecz odwołującego pobrał od niego 50% stawki podatku VAT. Jednocześnie jednak zeznał, iż wystawiał...
puste faktury w zamian za otrzymanie od 5% do 11 % stawki podatku VAT. Odwołujący uważa, ze nie sposób zatem uznać zeznań świadka J. za wiarygodne - tym bardziej...
1   Następne >   +2   +5   +10   69