Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 337/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-01

pracy zarobkowej z uwagi na bezrobocie, nie zabezpieczył środków na poczet sporów z tytułu rzekomego posługiwania się 'pustymi fakturami'. Nadto uznał, ze przedstawił...

III SA/Wa 3335/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

' jest m.in. wystawianie przez spółkę faktur, które nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur') oraz odliczanie podatku naliczonego...
na podstawie takich faktur. W orzecznictwie kładzie się nacisk na to, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien przewidzieć konieczność ponoszenia kosztów spraw...

III SA/Wa 52/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur'), to począwszy od wskazanej daty powinna liczyć się z kosztami 'dochodzenia do prawdy' - tym bardziej z uwagi...
się przed organami podatkowymi od czerwca 2014r. w sprawie 'rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania' jest m.in. (rzekome) wystawianie przez Spółkę faktur, które nie dokumentują...

III SA/Wa 3335/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-23

przewidzieć obecnego postępowania, gdyż zarzucany proceder wystawiania pustych faktur nie miał miejsca., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...

II SA/Lu 983/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-19

- [...] złotych. Skarżąca oświadczyła, że jest wraz z matką współwłaścicielką mieszkania o powierzchni [...] m2, zadłużonego, stojącego puste, nie wykorzystywanego. W związku...
([...] złotych miesięcznie). Do pisma dołączono faktury VAT i rachunki., Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:, Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia...

II FZ 633/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

o ogłoszenie upadłości. Do ww. pisma skarżący załączył zeznanie podatkowe swoje i żony, wyciąg z rachunku bankowego żony oraz faktury za energię, wodę i gaz (karta 149...
- z oczywistych względów był on pusty. Wnioskodawcy był wzywany o dostarczenie wyciągów za ostatnie 6 miesięcy - takie nadesłał. Miał także wskazać wszelkie okoliczności...

I SA/Sz 546/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-10-06

ostatnich trzech kwartałów nie miała miejsce jakakolwiek sprzedaż, w związku z czym ewidencja sprzedaży VAT jest pusta, Spółka nie prowadzi ewidencji kasy, ani nie posiada...
wydatki stanowią wyłącznie opłaty czynszowe, z zapisów w rejestrach VAT wynika, że Spółka jedynie otrzymuje faktury, nie wynika z nich, że Spółka ponosi wydatki. Spółka...