Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 518/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-24

skarżąca dla obrony swojego interesu winna być zapoznana z materiałami dowodzącymi jaki był mechanizm wystawiania przez przedsiębiorcę A. P. tzw. 'pustych faktur' i jaki...
. tzw. 'pustych faktur'. Okoliczność ta bowiem będzie rzutować wyłącznie na postępowanie wymiarowe wobec wystawczyni tych faktur i pozostaje bez znaczenia dla wymiaru podatku wobec...