Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I FSK 1943/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

złomu polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące fikcyjne...
. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe...

I FSK 1944/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

ze sprzedażą złomu polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące...
2008r. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe...

I FSK 1941/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące fikcyjne transakcje...
., Przeprowadzone przez organy podatkowe postępowanie wykazało, że wystawca zakwestionowanych faktur K., posługiwała się od 1 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2008r. pustymi fakturami...

I FSK 1942/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

ze sprzedażą złomu polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące...
2007r. do 31 sierpnia 2008r. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie...

I FSK 1945/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące fikcyjne...
. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu. Na potwierdzenie powyższej okoliczności organ przeprowadził szerokie postępowanie dowodowe w którym prześledził...

I FSK 1946/13 - Wyrok NSA z 2015-02-27

polegające na wypisywaniu pustych faktur na sprzedaż lub dopisywaniu towaru do faktur, którego faktycznie nie dostarczono do odbiorcy. Faktury dokumentujące fikcyjne...
, że wystawca zakwestionowanych faktur Z., posługiwała się od 1 stycznia 2007r. do 31 sierpnia 2008r. pustymi fakturami stwierdzającymi nierzeczywiste zakupy złomu...

I SA/Kr 108/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-03

. w przedmiocie wystawiana przez niego 'pustych faktur' dla którejkolwiek z firm prowadzonych przez G. C., naruszenie art. 180 O.p., poprzez nieprzeprowadzenie istotnych dowodów...
została udowodniona, w tym przypadku, czy P. P. wystawiał puste faktury dla firmy prowadzonej przez skarżącego., Z uwagi na powyższe wniesiono o:, dopuszczenie...

I FSK 1370/14 - Wyrok NSA z 2015-02-27

(4 faktury), R.N. ( 1 faktura), M.K. (1 faktura). Analiza działalności tychże firm, na co wskazał organ, wykazała, że firma 'M.' wystawiała w tym okresie wyłącznie puste...
ściśle współpracująca z J.M. Skoro przyjmowała od firmy 'M.' puste faktury, to wiedziała tym samym, że uczestniczy w przestępstwie. W związku tym również matce skarżącej...

I FSK 1369/14 - Wyrok NSA z 2015-02-27

złomu M. & J.D. (1 faktura). Analiza działalności firmy 'M.' wykazała, że podmiot wystawiał w tym okresie wyłącznie puste faktury. Świadczył o tym postawiony J.M....
podatniczki była jej matka ściśle współpracująca z J.M. Skoro przyjmowała od firmy 'M.' puste faktury, to wiedziała tym samym, że uczestniczy w przestępstwie. W związku...

I FSK 1097/14 - Wyrok NSA z 2015-10-07

, w tym przypadku czy P.P. wystawiał 'puste faktury' dla skarżącego., Z uwagi na powyższe zarzuty skarżący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z dokumentów...
. nie posiadał żadnych maszyn, środków transportu, a jego działalność gospodarcza, mniej więcej od połowy 2007 r. polegała na wystawianiu 'pustych faktur', które opisywały...
1   Następne >   +2   4