Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Kr 1060/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-16

W w/w piśmie nigdzie nie zostało stwierdzone, że faktury wystawione na rzecz Skarżącego były 'puste'. Dodatkowo jest to jedynie pismo prokuratury, które nie koniecznie...
'czarnej strefy'. Również wystawianie 'pustych' faktur przemawia za powyższą tezą. Organ zarówno pierwszej jak i drugiej instancji całkowicie zignorował ten fakt i oparł swoją...

I SA/Sz 666/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-03

, a wyłącznie sporządzoną fakturę VAT, która miała potwierdzać nabycie przez niego oleju napędowego. W tej sytuacji były to tzw. 'puste faktury'. Faktury VAT ujawnione w toku...
w firmie i pomimo podpisywania dokumentów nie miał wiedzy o jej nielegalnej działalności. Powyższe potwierdził J. A.. Spółka wystawiała zarówno 'puste' faktury na sprzedaż...

I SA/Sz 667/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-03

sprzedaż oleju napędowego., Organ ustalił, że dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a jedynie były tzw. 'pustymi fakturami', na podstawie...
przedstawił wyjaśnienia S. A. składane w trybie przesłuchań w charakterze podejrzanego, podczas których konsekwentnie przyznał się do wystawiania w imieniu spółki pustych...

III SA/Wa 448/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-16

jako sprzedawcę Wydawnictwo K. sp. z o.o., zestawione w tabeli na stronie 6 zaskarżonej decyzji potwierdzają czynności, które faktycznie nie zostały dokonane i są 'pustymi fakturami...
. z o.o. podniesiono, że przesłuchana M.B. potwierdziła obrót pustymi fakturami; zeznała bowiem, że Wydawnictwo K. sp. z o.o. wystawiała fikcyjne faktury na rzecz T. sp...

III SA/Wa 108/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-16

pozorujące w celu wystawiania tzw. 'pustych faktur' generujących u odbiorców podatek naliczony. Skoro zatem M.S. nie nabył towarów objętych powyższymi fakturami, to nie mógł...
się do wystawiania tzw. 'pustych faktur', które generowały u ich odbiorców podatek naliczony. W ocenie organu skoro spółki te nie nabyły towarów, to nie mogły nimi...

I SA/Ke 337/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-10

. faktury wystawione przez PPHU J. G. J. dla PPHU A. P.M. są tzw. 'pustymi fakturami'. Istotą 'pustej faktury' jest to, że dokumentuje ona zdarzenie gospodarcze niezgodne...
fikcyjnych (pustych) faktur, ale w znaczeniu dokumentujących transakcje nieistniejące (to jest - którym nie towarzyszy żadna realna dostawa towarów, czy świadczenie usług...

I SA/Gl 156/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-01

dokumenty zostały stworzone wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowej jako tzw. 'puste faktury'. Wskazał również, że prawo do odliczenia podatku naliczonego...
B firmie D, ponieważ nie nabyła ich od C. Także zatem faktury dostaw na rzecz D uznano za 'puste faktury', którym nie towarzyszyły transakcje w nich wskazane...

I SA/Bd 282/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-12-08

, a podmioty te dalej posługiwały się tymi fakturami. Zdaniem organu, spółka P. Z. uczestniczyła w procederze wprowadzania do obrotu 'pustych' faktur VAT, nie dokonała...
parkingowych i handlu detalicznym (sklepy monopolowe). P. Z. s.c. wystawiała tzw. 'puste faktury', tj. nie dokumentujące rzeczywistych transakcji gospodarczych. W ocenie...

I SA/Kr 785/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-16

kontroli stwierdzono nieprawidłowości:, 1.zakwestionowano prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych przez firmy: R. F. -stwierdzając, że firmy...
ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (dalej-u.p.t.u.) wystawione przez te podmioty faktury stwierdzające czynności...

III SA/Wa 109/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

z wystawionych faktur VAT na podstawie art. 108 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., poz. 1054 z późn. zm., dalej: 'ustawa o VAT...
zobowiązania podatkowego za I, II, III i IV kwartał 2014 r. oraz kwotę podatku do zapłaty wynikającą z wystawionych faktur VAT na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT...
1   Następne >   +2   +5   8