Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 868/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-08

. Świadek J. zeznał bowiem, iż za rzekome wystawienie pustych faktur na rzecz odwołującego pobrał od niego 50% stawki podatku VAT. Jednocześnie jednak zeznał, iż wystawiał...
puste faktury w zamian za otrzymanie od 5% do 11 % stawki podatku VAT. Odwołujący uważa, ze nie sposób zatem uznać zeznań świadka J. za wiarygodne - tym bardziej...

III SA/Wa 1136/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

DIAS, NUS słusznie stwierdził, że faktury wystawione w okresie objętym postępowaniem przez P. s.c. na rzecz firmy P. są 'puste'., W ocenie DIAS, z materiału dowodowego...
faktycznie wykonanych usług. Świadczą o tym m.in., że sam P. J. zeznał kilkukrotnie, iż działając z ramienia I. Sp. z o.o. oraz A. Sp. z o.o. wystawiał 'puste' faktury na rzecz...

I SA/Op 372/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-20

od firmy C na konto nieistniejącej [...] firmy E która z kolei przelewała środki na rzecz [...] firmy B która płacąc za 'puste faktury' przelewała środki m.in. Spółce...
, a ta dalej również płacąc za 'puste' faktury dokonywała przelewów na konto firmy PHU C., Oceniając stworzony przez powyższe podmioty mechanizm organ podatkowy I instancji...

I SA/Ol 608/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-02-06

. Z., który, według NUS, pełnił główną rolę w procederze wprowadzania do obiegu 'pustych' faktur., Organ pierwszej instancji szeroko opisał w decyzji (str. od 11 do 21...
, organ z góry uznał, że zakwestionowane faktury są 'puste', zaś obrót był pozorny. Powołując się na orzecznictwo wskazała strona, że pozbawienia podatnika prawa...

III SA/Wa 1688/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

wobec L. Sp. z o.o. (obecna nazwa S. Sp. z o.o.), w której stwierdzono, iż ww. spółka wystawiała tzw. 'puste faktury' z tytułu obrotu granulatem złota próby 999...
tzw. pustych faktur (w takim rozumieniu, jaki przedstawiony został powyżej) oznacza, że dobra wiara ze swej istoty nie może być uwzględniona. Nie sposób bowiem przyjąć...

II FSK 941/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

przesłuchań prowadzonych w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w L., A.C. i M.U. przyznali się do wystawiania i przyjmowania 'pustych faktur' VAT. Sąd Okręgowy...
. M.U. również na wcześniejszym etapie obrotu, działając w imieniu F.H.U. J., wystawiał puste faktury VAT na rzecz spółki I., natomiast na jego zamówienie fikcyjne faktury dla F.H.U. J. wystawiał...

I FSK 248/17 - Wyrok NSA z 2019-02-01

do obrotu, była fakturą fikcyjną i dopiero po wykryciu tego faktu przez organ pierwszej instancji, podatnik skorygował pustą fakturę, wystawiając fakturę korygującą...
stwierdziły, że podatnik wprowadził do obrotu pustą fakturę i dopiero po wykryciu tego faktu przez organ pierwszej instancji, skorygował ją., Sąd wskazał, że jak wykazało...

I SA/Bd 725/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-02-26

przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe [...] M. Z. oraz Zakład Wielobranżowy R. K. stanowią tzw. 'puste faktury' sensu stricto, którym nie towarzyszy w ogóle żadna dostawa towaru...
z tych faktur. Organ podatkowy uznał, że przyjęte przez skarżącego do rozliczenia faktury są tzw. 'pustymi fakturami' w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj. wystawione...

III SA/Gl 1026/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-28

, że opłata paliwowa jest nienależna z uwagi na to, że faktury na podstawie których poczyniono ustalenia okazały się fakturami 'pustymi', a co za tym idzie paliwo...
nie zostało nabyte i faktury nie odzwierciedlały stanu faktycznego'. Zdaniem podatnika skoro T. W. i spółka 'B' wystawiały puste faktury nie posiadając oleju napędowego...

III SA/Gl 1032/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-02-27

oleju napędowego i wystawiała puste faktury, to oczywiste jest, że nie mogła go sprzedać skarżącemu, a skarżący nie mógł go nabyć. Zatem brak jest podstaw faktycznych...
podatnika, że skoro spółka wystawiała puste faktury nie posiadając oleju napędowego, to oczywiste jest, że nie mogła go sprzedać, a co za tym idzie brak jest podstaw...
1   Następne >   +2   +5   +10   15