Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Łd 1047/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-03-22

'puste faktury', którym nie towarzyszyła realna transakcja sprzedaży prętów stalowych, bowiem towar wyszczególniony na fakturach VAT sprzedaży nie istniał...
zaskarżonej decyzji ze względu na konieczność zawarcia w nim oceny kwestii, czy faktury wystawione przez A. M.D. w kwietniu 2012 r. w istocie stanowiły 'puste faktury...

III SA/Wa 337/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-01

pracy zarobkowej z uwagi na bezrobocie, nie zabezpieczył środków na poczet sporów z tytułu rzekomego posługiwania się 'pustymi fakturami'. Nadto uznał, ze przedstawił...

III SA/Wa 3335/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-18

' jest m.in. wystawianie przez spółkę faktur, które nie dokumentują faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur') oraz odliczanie podatku naliczonego...
na podstawie takich faktur. W orzecznictwie kładzie się nacisk na to, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien przewidzieć konieczność ponoszenia kosztów spraw...

III SA/Wa 52/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-25

faktycznych zdarzeń gospodarczych (tzw. 'pustych faktur'), to począwszy od wskazanej daty powinna liczyć się z kosztami 'dochodzenia do prawdy' - tym bardziej z uwagi...
się przed organami podatkowymi od czerwca 2014r. w sprawie 'rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania' jest m.in. (rzekome) wystawianie przez Spółkę faktur, które nie dokumentują...

I FSK 807/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-31

. jako tzw. 'puste' faktury - niedokumentujące rzeczywistych czynności - skoro wydatki objęte takimi fakturami stanowiły wydatki poniesione w imieniu i na rzecz skarżącego...
tej transakcji. Wystawione przez skarżącego faktury, w świetle wspomnianego protokołu kontroli podatkowej, zostałyby potraktowane w postępowaniu prowadzonym wobec W. K...

III SA/Wa 3335/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-23

przewidzieć obecnego postępowania, gdyż zarzucany proceder wystawiania pustych faktur nie miał miejsca., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje...

II SA/Lu 983/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-19

- [...] złotych. Skarżąca oświadczyła, że jest wraz z matką współwłaścicielką mieszkania o powierzchni [...] m2, zadłużonego, stojącego puste, nie wykorzystywanego. W związku...
([...] złotych miesięcznie). Do pisma dołączono faktury VAT i rachunki., Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:, Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia...

IV SA/Po 1/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-17

puste., Skarżący podkreślił, że rozpoczynając budowę domu przewidzieli z żoną samodzielną część mieszkalną dla matki. Powyższe rozwiązanie budowlane miało duży wpływ...
żadnych oszczędności. Do skargi zostały dołączone zawiadomienia o najbliższej spłacie kredytu / pożyczki, faktura za prąd i potwierdzenie przelewu płatności tej faktury...

II FZ 633/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

o ogłoszenie upadłości. Do ww. pisma skarżący załączył zeznanie podatkowe swoje i żony, wyciąg z rachunku bankowego żony oraz faktury za energię, wodę i gaz (karta 149...
- z oczywistych względów był on pusty. Wnioskodawcy był wzywany o dostarczenie wyciągów za ostatnie 6 miesięcy - takie nadesłał. Miał także wskazać wszelkie okoliczności...

I SA/Sz 629/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-09-28

jest pusta, nie prowadzi ewidencji kasy, ani nie posiada raportów kasowych, a także, że umowa spółki przewiduje możliwości dokapitalizowania jej przez wspólników do kwoty [...] zł...
wynika, że Spółka jedynie otrzymuje faktury, nie wynika z nich, że Spółka ponosi wydatki. Spółka oświadczyła w sprzeciwie, że wydatki te pokrywane są przez inny podmiot (NC...
1   Następne >   2