Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 21/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-29

. Nie dokonała również wewnątrzwspólnotowej dostawy ww. towaru na rzecz D. Wystawione przez ww. podmioty faktury to tzw. 'puste' faktury - nie dokumentujące jakichkolwiek dostaw...
. oraz na wystawianiu 'pustych' faktur VAT za usługi transportowe dla celów procederu. Firma F S. Z. nie otrzymywała od D żadnych rzeczywistych zleceń. Organ stwierdził, że zeznania K. S...

I SA/Gd 289/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-12

instancji stwierdził, że 'Spółka 'D' wprowadziła do obrotu gospodarczego faktury VAT sprzedaży, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji - stanowią jedynie tzw. puste...
przez inne podmioty gospodarcze, co umożliwiało tym podmiotom dokonywanie oszustw podatkowych, a proceder wystawiania 'pustych' faktur VAT umożliwił wprowadzenie do obrotu gospodarczego...

I SA/Łd 220/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-26

'pustych faktur', które spółce posłużyły do obciążenia kosztów uzyskania przychodów wydatkami z nich wynikającymi w kwocie netto 292 816 zł. W związku z tym zaliczenie...
handlu 'pustymi fakturami', ale sam też kierował tym procederem, jak również nakłaniał G. O. właściciela P.W. G do składania fałszywych zeznań. Nadto faktury wystawione...

I SA/Bd 157/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-06

[...]. określającą Spółce kwotę podatku podlegającą wpłacie na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, wynikającą z 'pustych' faktur wystawionych przez Spółkę w okresie...
podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz wprowadzanie do obrotu 'pustych' faktur VAT. Zatem organ wskazał, że podatek naliczony związany z działaniami podejmowanymi w celu...

I SA/Bd 7/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-05-19

organ stwierdził, że ww. firmy wystawiały faktury tzw. 'kosztowe' - puste, więc faktury te nie dokumentują rzeczywistej sprzedaży. W związku z powyższymi ustaleniami...
sprowadzała się jedynie do wystawiania 'pustych faktur'. Dlatego też za słuszną organ uznał odmowę zatwierdzenia tych faktur jako dokumentujących rzeczywiste transakcje zakupu...

I FSK 581/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

się przez podejrzanych do zarzucanych im czynów nie czyni ich winnymi do chwili uprawomocnienia się wyroku sądu. Przyznanie się podejrzanych do wystawienia 'pustych faktur...
w wyjaśnieniach składanych w Prokuraturze Okręgowej w B. w charakterze podejrzanych przyznali się do wystawiania 'pustych' faktur w celu osiągnięcia korzyści majątkowych...

I FSK 580/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

do chwili uprawomocnienia się wyroku sądu. Przyznanie się podejrzanych do wystawienia 'pustych faktur' nie było - zdaniem skarżącej spółki - wystarczającym dowodem...
się do wystawiania 'pustych' faktur w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, na zamówienie między innymi skarżącej. Logicznie i spójnie przedstawili sposób 'produkowania...

I FSK 607/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

się wyjaśnienia złożone przez A. G. i D. P., którzy opisali proceder wystawiania 'pustych faktur', za co otrzymywali korzyści i finansowe w postaci prowizji. Wynikało...
z nich również, że firmy G. sp. z o.o. i E. sp. z o.o. w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Funkcjonowały one jedynie w celu wystawiania pustych faktur...

I FSK 606/14 - Wyrok NSA z 2015-05-07

, że kluczowe w tej sprawie okazały się wyjaśnienia złożone przez A. G. i D. P., którzy opisali proceder wystawiania 'pustych faktur' za co otrzymywali korzyści i finansowe...
one jedynie w celu wystawiania pustych faktur. Wyjaśnienia A. G. i D. P. znajdują potwierdzenie w innych okolicznościach sprawy, takich chociażby jak fakt, że firmy G. sp. z o.o. i E...

I SA/Łd 376/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13

przez organy ścigania, jak i organy skarbowe opisywał swoją rolę jako wystawcy tzw. 'pustych' faktur, z którego to tytułu pobierał ustalony procent wartości netto fikcyjnego...
. O. nie wykonywał faktycznie usług, na jakie wystawiał faktury różnym odbiorcom. Dowodem na to są nie tylko jego zeznania, w których przyznaje się do wystawiania 'pustych...
1   Następne >   +2   +5   11