Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wr 530/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-29

na fakturach towaru będącego przedmiotem dostawy, nie zaś fikcyjności samych transakcji (faktury nie były tzw. fakturami 'pustymi'). WSA we Wrocławiu zauważył, że jak to wynikało...
przez nią szczegółowe wyliczenia z podziałem ilościowym, w którym Skarżąca wyodrębniła ilość granulatu [...] i złomu w gramach w odniesieniu do poszczególnych faktur VAT...